دانلود word بررسي رابطه هوش چندگانه مديران با اثربخشي سازماني شرکت گاز استان آذربايجان شرقي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه هوش چندگانه مديران با اثربخشي سازماني شرکت گاز استان آذربايجان شرقي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه هوش چندگانه مديران با اثربخشي سازماني شرکت گاز استان آذربايجان شرقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه هوش چندگانه مديران با اثربخشي سازماني شرکت گاز استان آذربايجان شرقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه هوش چندگانه مديران با اثربخشي سازماني شرکت گاز استان آذربايجان شرقي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :18

هدف اصلی این تحقیق دانلود word بررسي رابطه هوش چندگانه مديران با اثربخشي سازماني شرکت گاز استان آذربايجان شرقي می باشد. برای این منظور هوش چندگانه بر اساس نظریه هاوارد گاردنر و اثربخشی سازمانی بر اساس معیارهای سی گانه استیفن رابینز تعریف گردیده و در این راستا یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری مدیران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آنها 56 نفر است و به دلیل محدود بودن تعداد آن ها، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه هوش چندگانه و پرسشنامه اثربخشی سازمانی است که بر اساس نظریه هوش چندگانه هاوارد گاردنر و معیارهای سی گانه اثربخشی استیفن رابینز تنظیم گردیده است و پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های 1، 1-1، 1-2، 1-3، 1-4، 1-5، 1-6، آزمون رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی رابطه دارد.
كلید واژه: هوش چندگانه، اثربخشی سازمانی، هوش زبانی، هوش مکانی، هوش منطقی، هوش میان فردی، هوش درون فردی

توضیحات بیشتر