دانلود word بررسي رابطه بين مزيت نسبي ارزش افزوده فعاليت هاي بخش گردش گري (هتل و رستوران) و رشد اقتصادي استان مازندران و مقايسه آن با ساير استان هاي کشور

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين مزيت نسبي ارزش افزوده فعاليت هاي بخش گردش گري (هتل و رستوران) و رشد اقتصادي استان مازندران و مقايسه آن با ساير استان هاي کشور دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين مزيت نسبي ارزش افزوده فعاليت هاي بخش گردش گري (هتل و رستوران) و رشد اقتصادي استان مازندران و مقايسه آن با ساير استان هاي کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين مزيت نسبي ارزش افزوده فعاليت هاي بخش گردش گري (هتل و رستوران) و رشد اقتصادي استان مازندران و مقايسه آن با ساير استان هاي کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين مزيت نسبي ارزش افزوده فعاليت هاي بخش گردش گري (هتل و رستوران) و رشد اقتصادي استان مازندران و مقايسه آن با ساير استان هاي کشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :13

هدف تحقیق حاضر در درجه اول محاسبه مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی بخش گردش گری استان مازندران و مقایسه آن با سایر استان های کشور و در مرحله دوم بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت های بخش گردش گری و رشد اقتصادی استان های کشور می باشد. برای این منظور با توجه به سهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران و زیربخش های آن در محصول ناخالص داخلی استان های کشور در سال های 1379-1385 و مقایسه آن با کل کشور و محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار، بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای استان ها که توسط مرکز آمار ایران در سال 1387 منتشر شده است، وضعیت استان های کشور از لحاظ مزیت نسبی فعالیت های بخش هتل و رستوران و همچنین رابطه آن با رشد اقتصادی استان ها مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت استان مازندران نیز در مقایسه با سایر استان های کشور ارزیابی می شود.بر اساس نتایج به دست آمده، ارزش افزوده فعالیت های بخش هتل و رستوران استان مازندران در طی سال های 1379-1385 در مقایسه با سایر استان های کشور از مزیت نسبی برخوردار بوده است؛ اما رتبه مازندران در سال های مختلف یکسان نبوده است. در زمینه رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت های بخش گردش گری با رشد اقتصادی استان های کشور بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از روش داده های تابلویی (پنل دیتا)، بیان گر وجود رابطه مثبت و معنادار بین شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده بخش هتل و رستوران و رشد اقتصادی در استان های کشور می باشد.
كلید واژه: فعالیت اقتصادی، بخش هتل و رستوران، شاخص مزیت نسبی آشکار، استان مازندران

توضیحات بیشتر