دانلود word ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري بانک ملت

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري بانک ملت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري بانک ملت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري بانک ملت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري بانک ملت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :13

ارزش ویژه نام و نشان تجاری شایع ترین عبارتی است كه برای بیان عملكرد نام و نشان تجاری به کار برده می شود و همچنین در ارزش مالی ترازنامه شرکت ها مورد سنجش قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عناصر منتخب آمیزه بازاریابی خدمات بر روی ارزش ویژه نام و نشان تجاری است. عناصر منتخب آمیزه بازاریابی خدمات در این تحقیق کارکنان، شواهد فیزیکی، تبلیغات تجاری، خدمات بانکی، دسترسی به شعبه و فرآیند می باشند که از طریق تاثیر بر ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری شامل وفاداری و تداعی و آگاهی از نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه تاثیر می گذارند. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. جامعه آماری، مشتریان بانک ملت در سطح شهر تهران می باشد. تعداد 400 نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای استخراج گردید و سپس توسط روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید مجرب و صاحب نظر در حوزه بانکداری مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر 0.92 بدست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که خدمات بانكی، تبلیغات تجاری و رفتار كاركنان تاثیر مثبت و معنا دار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارند و همچنین تبلیغات تجاری به عنوان تاثیرگذارترین عامل که موجب افزایش ارزش ویژه نام و نشان تجاری می شود، شناسایی گردید.
كلید واژه: خدمات، ارزش ویژه نام و نشان تجاری، وفاداری به نام و نشان تجاری، تداعی و آگاهی از نام و نشان تجاری

توضیحات بیشتر