دانلود word تاثير نانو اکسيد آهن و کمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه آفتاب گردان در خاک شور سديمي

لینک دانلود

 دانلود word تاثير نانو اکسيد آهن و کمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه آفتاب گردان در خاک شور سديمي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير نانو اکسيد آهن و کمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه آفتاب گردان در خاک شور سديمي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير نانو اکسيد آهن و کمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه آفتاب گردان در خاک شور سديمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير نانو اکسيد آهن و کمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه آفتاب گردان در خاک شور سديمي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم محيطي

تعداد صفحات :10

جهت بررسی اثر مقادیر مختلف پودر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور-سدیمی، آزمایشی در استان قم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی (صفر و 15 تن در هکتار) و دو سطح پودر نانو اکسید آهن (صفر و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود که در کرت هایی به مساحت 4 متر مربع اعمال و گیاه آفتاب گردان کشت شد. نتایج نشان داد که تیمارهای نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب معادل 4 و 22 درصد نسبت به شاهد شد. بیشترین افزایش عملکرد ماده خشک با کاربرد توام 15 تن در هکتار کمپوست گرانوله گوگردی و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک مشاهده شد. کاربرد نانو اکسید آهن سبب افزایش معنی دار ارتفاع گیاه، قطر طبق و وزن هزار دانه گیاه آفتاب گردان شد. این روند افزایشی در اثر کاربرد کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی روی ارتفاع گیاه، قطر طبق و وزن هزار دانه به ترتیب معادل 8، 18 و 15 درصد نسبت به شاهد شد.
كلید واژه: خاک شور-سدیمی، کمپوست شهری گرانوله گوگردی، نانو اکسید آهن، آفتاب گردان

توضیحات بیشتر