دانلود word شناسايي منابع شوري آب زيرزميني دشت لنجانات اصفهان

لینک دانلود

 دانلود word شناسايي منابع شوري آب زيرزميني دشت لنجانات اصفهان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شناسايي منابع شوري آب زيرزميني دشت لنجانات اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شناسايي منابع شوري آب زيرزميني دشت لنجانات اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شناسايي منابع شوري آب زيرزميني دشت لنجانات اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم محيطي

تعداد صفحات :25

به منظور شناخت منابع شوری آب زیرزمینی دشت لنجانات، از منابع آب زیرزمینی (چاه)، آب سطحی (رودخانه زاینده رود) و پساب صنایع فعال در دشت در چهار فصل نمونه برداری شده است. نتایج حاصل از سنجش های صحرایی و آزمایشگاهی حاکی از افزایش تدریجی غلظت عناصر اصلی Na، Ca، Cl و SO4 و عناصر فرعی و نادر B، Li، Br، Sr، I، Ba، F، و Si در مسیر جریان آب زیرزمینی از حاشیه دشت به سمت رودخانه زاینده رود و بخش میانی آبخوان است. بر این اساس بازه تغییرات هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت 561-11390 mS/cm می باشد. یون کلر به عنوان شاخص شوری در آب های زیرزمینی، با پارامتر هدایت الکتریکی و عناصر Mg، Ca،Br و Sr همبستگی بالا دارد که نشان دهنده نقش موثر آن در تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت است. نسبت های معرف و اندیس های اشباع محاسبه شده برای نمونه های آب زیرزمینی همراه با نمودارهای ژئوشیمیایی نشان می دهد که انحلال رسوبات تبخیری (هالیت و ژیپس) و فرایندهای تبادل یونی بیشترین تاثیر را بر ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی دشت دارند. نسبت جرمی Cl/Br برای نمونه های آب زیرزمینی دشت لنجانات از 329 در حاشیه ارتفاعات تا 4492 در میانه دشت بدست آمده است. داده های حاصل، محدوده نسبت Cl/Br گزارش شده برای آب های زیرزمینی متاثر از انحلال نهشته های تبخیری را تایید می کند اما با بازه نسبت مذکور برای آب های زیرزمینی آلوده به پساب های خانگی همپوشانی دارد.
كلید واژه: شوری آب زیرزمینی، عوامل طبیعی، اثرات انسانی، روش های ژئوشیمیایی، نسبت های یونی

توضیحات بیشتر