دانلود word بررسي تاثير باقيمانده تعدادي از علف کش هاي سولفونيل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum)

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير باقيمانده تعدادي از علف کش هاي سولفونيل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير باقيمانده تعدادي از علف کش هاي سولفونيل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير باقيمانده تعدادي از علف کش هاي سولفونيل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير باقيمانده تعدادي از علف کش هاي سولفونيل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم محيطي

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی تاثیر باقیمانده تعدادی از علف کش های سولفونیل اوره بر دو گیاه زراعی آفتابگردان و پنبه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار و در 4 تکرار به صورت مجزا برای هر کدام از گیاهان انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند بودند از علف کش های: سولفوسولفورون (آپیروس)، یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه)، کلروسولفورون (مگاتن)، سولفوسولفورون+مت سولفورون متیل (توتال)، یدوسولفورون+مزوسولفورون+مفن پایر (آتلانتیس) در سه مقدار متفاوت و شاهد بدون مصرف علفکش. تیمارهای علف کشی بر روی خاک سمپاشی شدند، و خاک آلوده از عمق 30 سانتی متری پس از 4 ماه به گلخانه منتقل شد و سپس دو گیاه پنبه و آفتابگردان در گلدان های حاوی این خاک ها کشت شدند. ارتفاع، طول ریشه، وزن خشک ریشه، ساقه و برگ، سطح برگ و همچنین وزن خشک کل گیاه در مرحله 4 برگی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای علف کشی تقریبا در بیشتر صفات اندازه گیری شده در گیاه آفتابگردان اثر منفی داشتند و علف کش های سولفوسولفورون+مت سولفورون متیل و کلروسولفورن در مقادیر مصرف بالا (به ترتیب با 44 و 22.5 گرم ماده موثره در هکتار) بیشترین اثر سوء را بر روی این گیاه داشتند، به طوری که به ترتیب سبب 82.97 درصد و 70.31 درصد کاهش وزن خشک آفتابگردان نسبت به شاهد بدون علف کش شدند. در مورد گیاه پنبه فقط ارتفاع و طول ریشه تحت تاثیر علف کش ها قرار گرفته بود و علف کش های سولفوسولفورون+مت سولفورون متیل و کلروسولفورون در مقادیر بالا بیشترین اثر منفی را بر روی ارتفاع و طول ریشه پنبه داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که احتمالا آفتابگردان گیاه حساس تری نسبت به پنبه در برابر باقیمانده علف کش های سولفونیل اوره است.
كلید واژه: سولفوسولفورون، مت سولفورون، مزو سولفورون و کلروسولفورون

توضیحات بیشتر