دانلود word برآورد ارزش تفريحي اکوسيستم ساحلي درياي خزر مطالعه موردي: ساحل تفريحي راديو-دريا شهرستان چالوس

لینک دانلود

 دانلود word برآورد ارزش تفريحي اکوسيستم ساحلي درياي خزر مطالعه موردي: ساحل تفريحي راديو-دريا شهرستان چالوس دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word برآورد ارزش تفريحي اکوسيستم ساحلي درياي خزر مطالعه موردي: ساحل تفريحي راديو-دريا شهرستان چالوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word برآورد ارزش تفريحي اکوسيستم ساحلي درياي خزر مطالعه موردي: ساحل تفريحي راديو-دريا شهرستان چالوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word برآورد ارزش تفريحي اکوسيستم ساحلي درياي خزر مطالعه موردي: ساحل تفريحي راديو-دريا شهرستان چالوس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم محيطي

تعداد صفحات :18

در این پژوهش ارزش تفریحی ساحل رادیو دریا شهرستان چالوس و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدید کنندگان این ساحل با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و پرسشنامه انتخاب دوگانه برای سال 1388 تعیین و اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مدل logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که 65 درصد افراد بررسی شده در این مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از ساحل مورد نظر هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این ساحل 1169 ریال برای هر بازدید است. ارزش تفریحی ماهانه این منطقه ساحلی بیش از 37.75 میلیون ریال و ارزش کل تفریحی سالانه آن 453 میلیون ریال برآورد شده است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدیدکنندگان از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده که مهمترین عوامل موثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از ساحل است. کیفیت ساحل (تمیزی ساحل و شفافیت آب) از نظر بازدید کنندگان عامل بعدی در تاثیرگذاری بر میزان WTP بازدید کنندگان بوده، بطوریکه از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده است. میزان تحصیلات عامل بعدی است که در سطح ده درصد معنی دار است. فاصله محل سکونت تا ساحل متغیر تاثیرگذار بعدی است که با علامت منفی و در سطح ده درصد معنی دار است.
كلید واژه: محیط زیست، ارزشگذاری مشروط (CV)، تمایل به پرداخت (WTP)، ساحل رادیو دریا، مدل Logit

توضیحات بیشتر