دانلود word تاثير اجراي برنامه آموزشي- حمايتي تغذيه کمکي به مادران بر شاخص هاي تن سنجي شيرخوران

لینک دانلود

دانلود word تاثير اجراي برنامه آموزشي- حمايتي تغذيه کمکي به مادران بر شاخص هاي تن سنجي شيرخوران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير اجراي برنامه آموزشي- حمايتي تغذيه کمکي به مادران بر شاخص هاي تن سنجي شيرخوران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير اجراي برنامه آموزشي- حمايتي تغذيه کمکي به مادران بر شاخص هاي تن سنجي شيرخوران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير اجراي برنامه آموزشي- حمايتي تغذيه کمکي به مادران بر شاخص هاي تن سنجي شيرخوران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت مبتني بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE)

تعداد صفحات :10

مقدمه: در 6 ماهه دوم زندگی تا 18 ماهگی، شاخص وزن با سن، قد به سن و وزن به قد کاهش می یابد. حساسیت دوران شیرخوارگی و اهمیت پیشگیری در سطح اولیه، آموزش و حمایت از مادران، به عنوان اولین و تاثیرگذارترین مراقبان کودکان، اهمیت بسیاری دارد.هدف: تعیین تاثیر اجرای برنامه آموزشی –حمایتی در مورد تغذیه کمکی برای مادران، بر شاخص های تن سنجی شیرخواران 12-6 ماهه مراجعه کننده به مرکز بهداشت دانش آموز مشهدروش: این مطالعه شبه تجربی درباره 72 شیرخوار 12-6 ماهه و مادران آنها، در مشهد، در سال 1390، انجام شد. نمونه پ‍ژوهش با روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات عمومی و جمعیت شناسی والدین و شیرخوار و شاخص های تن سنجی بود. برای بررسی روایی ابزار، از روش سنجش محتوا و برای پایایی، از آزمون هم ارز استفاده شد. برنامه آموزشی-حمایتی با همکاری اعضای تیم حمایتی تغذیه کمکی، به مدت 3.5 ماه برای گروه آزمون اجرا شد و گروه شاهد از روند جاری مرکز برخوردار بودند. شاخص های تن سنجی شیرخواران، قبل و بعد از مداخله سنجیده و به نرم افزار WHO-Anthro داده شد. امتیاز Z هر کدام از شاخص های تن سنجی محاسبه و وارد نرم افزارSPSS ، ویرایش 16، شد و با آزمونهای تی زوجی و مستقل و مجذورکای تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین شاخص وزن به سن و وزن به قد بر اساس امتیاز Z در گروه آزمون (0.57 و 0.90) بیشتر از گروه شاهد (0.05 و 0.041) بود ( .(P<0.03اختلاف معناداری در شاخص قد به سن دیده نشد.نتیجه گیری: اجرای این برنامه در مراکز بهداشتی، بیمارستانها و مهدکودکها می تواند به ارتقای شاخص های تن سنجی شیرخوران کمک کند.
كلید واژه: شیرخوار، برنامه آموزشی حمایتی، شاخص های تن سنجی، تغذیه کمکی

توضیحات بیشتر