دانلود word تاثير وضعيت جنيني حين خونگيري وريدي بر درد و شاخصهاي فيزيولوژيک در نوزادان نارس

لینک دانلود

دانلود word تاثير وضعيت جنيني حين خونگيري وريدي بر درد و شاخصهاي فيزيولوژيک در نوزادان نارس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير وضعيت جنيني حين خونگيري وريدي بر درد و شاخصهاي فيزيولوژيک در نوزادان نارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير وضعيت جنيني حين خونگيري وريدي بر درد و شاخصهاي فيزيولوژيک در نوزادان نارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير وضعيت جنيني حين خونگيري وريدي بر درد و شاخصهاي فيزيولوژيک در نوزادان نارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت مبتني بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE)

تعداد صفحات :12

مقدمه: نوزادانی که در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بستری میشوند بطور معمول تحت رویه های دردناک قرار می گیرند. که ممکن است بر روی سیستم اعصاب مرکزی تاثیر منفی بگذارد. یکی از روشهای تسکین درد برای این نوزادان، وضعیت جنینی است. هدف: تعیین تاثیر وضعیت جنینی حین خونگیری وریدی درد و شاخصهای فیزیولوژیک در نوزادان نارس. روش: در این مطالعه تجربی 70 نوزاد نارس 36-32 هفته حاملگی که نیاز به نمونه گیری وریدی داشتند در دو گروه وضعیت جنینی (35 نفر) و کنترل (35 نفر) بررسی شدند. در گروه آزمون، پرستار برای بررسی شدت درد با استفاده از ابزار پروفایل درد نوزادان نارس(Premature Infant Pain Profile (PIPP)) ، در حالیکه نوزاد در وضعیت پهلو قرار گرفته، ابتدا میزان ضربان قلب (HR) و Spo2 نوزادان، دو دقیقه قبل، حین و سه دقیقه پس از نمونه گیری را اندازه گیری و حداکثر میزان آن را ثبت می کرد و برای بررسی تغییرات رفتاری درد، از صورت نوزادان فیلمبرداری شد. پژوهشگر دست چپ خود را روی سر نوزاد قرار داده و با دست راست اندامهای تحتانی را به حالت جمع شده داخل شکم نوزاد نگه میداشت. درگروه شاهد هیچ گونه مداخله ای برای کاهش درد نوزادان انجام نشد. یافته ها: میانگین سن جنینی نوزادان 1.22±34.45 هفته بود. یافته ها نشان داد در گروه آزمون میزان درد نسبت به گروه شاهد کمتر بود ( (p<0.017اما در مرحله بعد از نمونه گیری بین دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. میانگین تغییرات HR و میانگین تغییرات کاهش SPo2در بین دو گروه اختلاف معنی داری داشت ( (p<0.001و در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود. نتیجه گیری: از آنجاییکه وضعیت جنینی توانست باعث تغییر در میزان ضربان قلب و اشباع خون شریانی و کاهش شدت درد نوزادان گروه آزمون نسبت به گروه شاهد شود بنابراین، می توان به عنوان شیوه ای برای کاهش درد ناشی از خونگیری وریدی استفاده کرد.
كلید واژه: نوزاد نارس، درد، وضعیت جنینی، نمونه گیری وریدی

توضیحات بیشتر