دانلود word تاثير پروتکل ترکيبي تمرين درماني و ماساژ بر ميزان درد و عملکرد جسماني مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشي از فتق ديسک کمري

لینک دانلود

دانلود word تاثير پروتکل ترکيبي تمرين درماني و ماساژ بر ميزان درد و عملکرد جسماني مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشي از فتق ديسک کمري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير پروتکل ترکيبي تمرين درماني و ماساژ بر ميزان درد و عملکرد جسماني مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشي از فتق ديسک کمري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير پروتکل ترکيبي تمرين درماني و ماساژ بر ميزان درد و عملکرد جسماني مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشي از فتق ديسک کمري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير پروتکل ترکيبي تمرين درماني و ماساژ بر ميزان درد و عملکرد جسماني مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشي از فتق ديسک کمري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت مبتني بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE)

تعداد صفحات :10

مقدمه: کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک، یکی از بیماریهای شایع در سطح جامعه می باشد. علاوه بر درد که یکی از مشکلات عمده این عارضه می باشد، مشکلاتی از قبیل کاهش و نقص عملکرد فیزیکی بدن در طی فعالیتهای روزمره نیز گریبان گیر آنها خواهد شد.هدف: تعیین تاثیر پروتکل ترکیبی تمرین درمانی و ماساژ بر عملکرد جسمانی و میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمریروش: مطالعه حاضر از نوع شبه تجربی دوگروهی بوده که در هر گروه 15 مرد مبتلا به کمردرد مزمن شرکت داشتند. گروه تجربی به مدت هشت هفته تحت پروتکل ترکیبی تمرین درمانی و ماساژ قرار گرفتند. گروه کنترل نیز در این مدت هیچگونه فعالیت خاصی نداشتند. وضعیت عملکرد جسمانی آزمودنیها با اندازه گیری زمان انجام پنج آزمون که با فعالیتهای روزمره بیماران شبیه سازی شده بود تعیین شد. برای ارزیابی میزان درد بیماران نیز از مقیاس بصری درد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تی مستقل و ویلکاکسون استفاده گردید.یافته ها: میانگین سن 4.98±41.61 سال، وزن 11.3±78.55 کیلوگرم، قد 5.98±175.81 سانتیمتر و نمایه توده بدنی 2.97±25.36 کیلوگرم بر مترمربع بود. گروه تجربی بعد از اجرای تمرین از لحاظ عملکرد جسمانی (3.14±31.41 و(p<0.002 و کاهش درد (1.83±2.58 و (p<0.003 تفاوت معنی داری داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان از مزایای سودمند پروتکل ترکیبی تمرین درمانی و ماساژ به منظور پیشگیری و بهبود وضعیت عملکرد جسمانی و کاهش درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری استفاده نمود.
كلید واژه: کمردرد، فتق دیسک کمری، تمرین درمانی، ماساژ، عملکرد جسمانی

توضیحات بیشتر