دانلود word مفهوم "پرستاري" در تئوري هاي کل نگر: يک مرور يکپارچه

لینک دانلود

 دانلود word مفهوم "پرستاري" در تئوري هاي کل نگر: يک مرور يکپارچه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مفهوم "پرستاري" در تئوري هاي کل نگر: يک مرور يکپارچه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مفهوم "پرستاري" در تئوري هاي کل نگر: يک مرور يکپارچه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مفهوم "پرستاري" در تئوري هاي کل نگر: يک مرور يکپارچه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت مبتني بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE)

تعداد صفحات :22

مقدمه: بررسی اولیه نظریه های کل نگر پرستاری نشان می دهد که علی رغم تعریف مشترک از کل نگری، تبیین مشترکی در مورد پرستاری با رویکرد کل نگر وجود ندارد.هدف: تحلیل مفهوم پرستاری در تئوریهای شناخته شده کل نگر (راجرز، واتسون، مارگارت نیومن .(روش: مطالعه حاضر یک تحلیل مفهومی به روش مرور تلفیقی است که طی مراحل شناسایی مشکل، ارزیابی و آنالیز داده ها شکل گرفت. متون مورد استفاده برای جمع آوری داده ها شامل 4 کتاب از 3 نظریه پرداز و 8 مقاله مرتبط با آنهاست، مقالات با استفاده از جستجو در پایگاه های اطلاعاتیSCOPUS ، MEDLINE به دست آمد.یافته ها: در طی آنالیز داده ها، پرستاری کل نگر، یک فرایند ارتباط دوجانبه انسان با انسان است که در آن پرستار با حضور قلبی، هدفمند و هوشیارانه، در فرایند مراقبت از مددجو، به عنوان یک کل واحد -که قابل احترام بوده و در تعامل با میدان محیطی غیر قابل کاهش خویش است- مشارکت می کند. لازمه این حضور، توانمندسازی فردی و قصدمندی پرستار و تلاش برای جلب اعتماد مددجوست و پیامد آن، ارتقای احساس کلی خوب بودن برای هر دو طرف، حفظ، ارتقا و صیانت از کرامت و شان انسانی است.نتیجه گیری: پرستاری کل نگر، یک فرایند دوجانبه مشارکتی رو به جلو است. اگرچه اساس تفکرات نظریه پردازان در مورد کل نگری مشترک است، هرکدام به جنبه های ویژه ای از کاربرد آن نگریسته اند و تحلیل مفهوم در تئوریها یک تعریف نظری تلفیق شده حاوی ویژگی های پرستاری کل نگر و ضروریات لازم برای به کارگیری آن و نقش اختصاصی هر یک از افراد مشارکت کننده در ارتباط مراقبتی فراهم می نماید که می تواند به روشن شدن و اندازه گیری مفهوم و در نتیجه به کارگیری آن در عرصه بالین کمک کند.
كلید واژه: پرستاری کل نگر، تئوری های راجرز، مارگارت نیومن، واتسون، مرور تلفیقی

توضیحات بیشتر