دانلود word بررسي تاثير عوامل موثر بر توسعه فرسايش آبكندي در حوضه آبخيز مارون

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير عوامل موثر بر توسعه فرسايش آبكندي در حوضه آبخيز مارون دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير عوامل موثر بر توسعه فرسايش آبكندي در حوضه آبخيز مارون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير عوامل موثر بر توسعه فرسايش آبكندي در حوضه آبخيز مارون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير عوامل موثر بر توسعه فرسايش آبكندي در حوضه آبخيز مارون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)

تعداد صفحات :14

فرسایش خندقی از مهم ترین چالش های تهدیدکننده تهیه غذا، سلامت انسان ها و بوم نظام است و این تاثیر در مناطقی که تغییرات کاربری اراضی و اقلیم وجود دارد مشهودتر است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل ریخت شناسی، پوشش گیاهی و بارندگی بر پیشروی خندق در مراحل مختلف اندازه گیری است. روش تحقیق به صورت نمونه برداری در طی دو سال آبی 1387-1389 و بعد از وقایع بارندگی 24 ساعته بیش از ده میلی متر است. بدین منظور با نصب شاخص در مقاطع مختلف خندق و در فاصله های صفر، 25، 50 و 70 درصدی از سر خندق، بعد از هر واقعه بارندگی، مشخصات ریخت شناسی و میزان پیشروی خندق اندازه گیری شد‏. نتایج نشان دادند که توسعه خندق به صورت غار مانند و از بخش میانی تا تحتانی در اثر لایه های سست و شکننده و وجود املاح و عناصر انحلال پذیر در این بخش و در نتیجه فرو ریختن سقف خندق بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که از عوامل مورد بررسی همگی نقش مهمی در پیشروی خندق داشتند، به طوری که ضریب همبستگی بین سطح اعتماد 87 تا 92 درصد مشاهده شد. ترسیم نمودارهای پیشروی خندق در مراحل مختلف اندازه گیری در بعد از وقایع بارندگی نیز نشان داده است که خندق ها در مراحل دو و سه، گسترش بیشتری نسبت به مرحله اول داشته اند. هم چنین، وجود رس در خاک، خندق های منطقه را تایید نمود، به طوری که میزان رس در لایه های B و C بیشتر از افق A بود که با توجه به خاصیت تورپذیری رس و تشکیل لایه دوگانه سبب دور شدن ذرات رس از یکدیگر و در نتیجه گسترش خندق شد. از نتایج حاصل از تحقیق چنین استنباط شد که شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک، پوشش گیاهی و بارندگی در کندن خاک و پیشروی خندق چه از نظر طولی و چه از نظر عرضی موثر بوده است.
كلید واژه: پیشروی خندق، فرسایش خندقی، حوزه آبخیز سد مارون، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

توضیحات بیشتر