دانلود word جذب عناصر غذايي و عملکرد کلزا در شرايط شور زير تاثير سودوموناس هاي فلورسنت توليدکننده آنزيم ACC- دآميناز

لینک دانلود

 دانلود word جذب عناصر غذايي و عملکرد کلزا در شرايط شور زير تاثير سودوموناس هاي فلورسنت توليدکننده آنزيم ACC- دآميناز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word جذب عناصر غذايي و عملکرد کلزا در شرايط شور زير تاثير سودوموناس هاي فلورسنت توليدکننده آنزيم ACC- دآميناز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word جذب عناصر غذايي و عملکرد کلزا در شرايط شور زير تاثير سودوموناس هاي فلورسنت توليدکننده آنزيم ACC- دآميناز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word جذب عناصر غذايي و عملکرد کلزا در شرايط شور زير تاثير سودوموناس هاي فلورسنت توليدکننده آنزيم ACC- دآميناز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)

تعداد صفحات :16

تجمع نمك در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک یكی از مهمترین تنش های غیر زنده ای است كه به طور گسترده ای بر تولید گیاهان زراعی تاثیر می گذارد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت تولیدکننده آنزیم ACC- دآمیناز بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کلزا در سطوح مختلف شوری اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده و در گلخانه صورت گرفت. فاکتور باکتری شامل سودوموناس فلورسنس، سویه های 11 و 108 و سودوموماس پوتیدا سویه های 169 و 196 و یک تیمار بدون باکتری به عنوان شاهد، فاکتور شوری شامل شوری های 0.335 (به عنوان شاهد)، 5، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر از منبع آب شور طبیعی بود. نتایج نشان داد که تلقیح با باکتری های منتخب در تعدیل اثرات مضر شوری در دوره رشد رویشی و زایشی کلزا موثر بوده است. با افزایش در شوری جذب پتاسیم و کلسیم کاهش ولی، غلظت سدیم و کلر افزایش یافت. مقایسه میانگین نتایج نشان داد که در هر سطح شوری مورد مطالعه، تلقیح با سویه های منتخب باكتری باعث کند شدن روند کاهش در میزان عناصر غذایی ضروری، زیست توده و عملکرد دانه در اثر شوری بوده است. به طوری که تلقیح باکتری های با توان تولید ACC دآمیناز، توانست مقدار جذب عناصر غذایی و عملکرد کلزا را در شرایط شور بهبود بخشد.
كلید واژه: تنش شوری، رشد کلزا، تلقیح بذر کلزا

توضیحات بیشتر