دانلود word اثرات تنش شوري ناشي از کلريد سديم بر رشد و تثبيت بيولوژيک نيتروژن در سه رقم سويا

لینک دانلود

 دانلود word اثرات تنش شوري ناشي از کلريد سديم بر رشد و تثبيت بيولوژيک نيتروژن در سه رقم سويا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثرات تنش شوري ناشي از کلريد سديم بر رشد و تثبيت بيولوژيک نيتروژن در سه رقم سويا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثرات تنش شوري ناشي از کلريد سديم بر رشد و تثبيت بيولوژيک نيتروژن در سه رقم سويا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثرات تنش شوري ناشي از کلريد سديم بر رشد و تثبيت بيولوژيک نيتروژن در سه رقم سويا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)

تعداد صفحات :13

در این تحقیق اثرات تنش شوری بر رشد و تثبیت بیولوژِیک نیتروژن سه رقم گیاه سویا در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. ارقام سویای استفاده شده عبارت بودند از: سحر، گرگان 3 و جی کا. سطوح شوری بکار برده شده شامل آب هایی با شوری (شاهد (1 دسی زیمنس بر متر)، 4.2، 5 و 5.8 دسی زیمنس بر متر) بودند. بدین منظور 48 عدد گلدان تهیه شد که در هر کدام 4 کیلوگرم خاک آهکی با بافت لوم ریخته شد. سپس بذور سویایی که از قبل جوانه دار شده بودند به داخل حفرات ایجاد شده در گلدان ها منتقل شدند لازم به ذکر است که درون این حفرات از قبل باکتری Brady rhizobium japonicum ریخته شده بود. بعد از گذشت 10 روز و مستقر شدن گیاه تنش های شوری اعمال گردید. پس از گذشت یک ماه گیاهان مورد نظر برداشت شدند و مورد تجزیه قرار گرفتند. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. نتایج حاصله حاکی از آن بود که تنش شوری سبب کاهش معنی دار از لحاظ آماری در ارتفاع اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و زیست توده کل و تعداد گره، درصد نیتروژن در اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی و جذب نیتروژن شد و این فاکتورها را کاهش داد.
كلید واژه: آب شور، خاک آهکی، Brady rhizobium japonicum

توضیحات بیشتر