دانلود word بررسي سرولوژيکي نئوسپورا کنينوم در گاوهاي شيري دچار سقط در شهرستان گرمسار

لینک دانلود

 دانلود word بررسي سرولوژيکي نئوسپورا کنينوم در گاوهاي شيري دچار سقط در شهرستان گرمسار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي سرولوژيکي نئوسپورا کنينوم در گاوهاي شيري دچار سقط در شهرستان گرمسار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي سرولوژيکي نئوسپورا کنينوم در گاوهاي شيري دچار سقط در شهرستان گرمسار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي سرولوژيکي نئوسپورا کنينوم در گاوهاي شيري دچار سقط در شهرستان گرمسار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :8

نئوسپورا کنینوم از انگل های تک یاخته ای است که از آن بعنوان یکی از عوامل مهم سقط جنین در گاو نام می برند. در بررسی حاضر به منظور بررسی حضور آنتی بادی بر علیه انگل فوق و همچنین تبیین نقش آن در وقوع سقط جنین در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان گرمسار، تعداد 84 نمونه سرمی از گاوهای شیری با سابقه سقط و 20 نمونه از گاوهای فاقد سابقه مذکور تهیه و پس از ارسال به آزمایشگاه، جهت حضور آنتی بادی علیه نئوسپورا کنینوم با استفاده از کیت الایزا (Herdcheck, IDEXX"s, USA) مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که در 40 راس از 104 گاو مورد بررسی (38.5%) پادتن ضد نئوسپورا کنینوم وجود داشت که در 95% آنها سابقه سقط گزارش گردید. بررسی آماری نیز اختلاف معنی داری را بین وقوع آلودگی در گاوهای با سابقه سقط جنین در مقایسه با گاوهای سالم نشان داد ((p<0.01، در صورتی که این ارتباط بین تعداد زایش و سن دام های مورد بررسی و آلودگی به نئوسپوروزیس معنی دار نبود ((p>0.01. همچنین مطالعات آماری نشان داد که همبستگی معنی داری میان شیوع آلودگی و فراوانی وقوع سقط در گاوهای مورد مطالعه وجود دارد (0.01>p) که این می تواند مبین نقش تاثیرگذار انگل مذکور در تکرار وقوع سقط در دام های آلوده باشد. بنابراین با توجه به اهمیت نقش این تک یاخته در ایجاد خسارات اقتصادی وسیع، می بایست اقدامات موثر جهت کنترل آن نمود.
كلید واژه: نئوسپورا کنینوم، سقط جنین، سرواپیدمیولوژی، گرمسار، ایران

توضیحات بیشتر