دانلود word مقايسه عملکرد دو کيت تشخيصي (Elitech و پارس آزمون) براي اندازه گيري گلوکز، کراتينين، توتال پروتئين و کلسترول

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه عملکرد دو کيت تشخيصي (Elitech و پارس آزمون) براي اندازه گيري گلوکز، کراتينين، توتال پروتئين و کلسترول دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه عملکرد دو کيت تشخيصي (Elitech و پارس آزمون) براي اندازه گيري گلوکز، کراتينين، توتال پروتئين و کلسترول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه عملکرد دو کيت تشخيصي (Elitech و پارس آزمون) براي اندازه گيري گلوکز، کراتينين، توتال پروتئين و کلسترول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه عملکرد دو کيت تشخيصي (Elitech و پارس آزمون) براي اندازه گيري گلوکز، کراتينين، توتال پروتئين و کلسترول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :8

نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه تشخیص باید در طول زمان با ثبات و نیز نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه های مختلف بر روی نمونه های یکسان باید قابل مقایسه باشد. برای رسیدن به هدف فوق استفاده از کیت های تشخیصی که در آن مواردی چون حساسیت، ویژگی، صحت و دقت در حد معیارهای بین المللی رعایت شده باشد، ضروری می باشد.هدف از انجام این مطالعه، مقایسه عملکرد کیت های تشخیصی شرکتElitech با کیت های تشخیصی شرکت پارس آزمون بود. در این راستا پارامترهای گلوگز، کلسترول، کراتینین و پروتئین تام در محدوه های طبیعی و پاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در محدوده مقادیر طبیعی گلوگز، بین دو کیت تفاوت کاملا معنی داری وجود دارد(P<0.001) ولی در محدوده های پاتولوژیک تفاوتی مشاهده نمی شود. در مورد کلسترول در محدوده مقادیر طبیعی بین دو کیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P<0.05) ولی در محدوده های پاتولوژیک تفاوت کاملا معنی دار بود.(P<0.0001) در ارتباط با کراتینین تفاوت بین عملکرد دو کیت در همه محدوده ها معنی دار بود (P<0.001) و بالاخره در مورد پروتئین تام، تفاوتی بین عملکرد دو کیت در محدوده مقادیر طبیعی و محدوه مقادیر سرم کنترل True Lab P مشاهده نگردید در حالیکه تفاوت در محدوده مقادیر سرم کنترل Level 3 معنادار بود(P<0.05) . نتایج حاصل از این مطالعه می تواند به انتخاب مسوولین آزمایشگاه ها در استفاده از کیت های تشخیصی دارای دقت و صحت مناسب، کمک نماید.
كلید واژه: صحت، دقت، ضریب پراکنش، کیت های تشخیصی

توضیحات بیشتر