دانلود word بررسي آلودگي و پراکنش جغرافيايي انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss استان آذربايجان غربي

لینک دانلود

دانلود word بررسي آلودگي و پراکنش جغرافيايي انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss استان آذربايجان غربي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي آلودگي و پراکنش جغرافيايي انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss استان آذربايجان غربي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي آلودگي و پراکنش جغرافيايي انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss استان آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي آلودگي و پراکنش جغرافيايي انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss استان آذربايجان غربي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :10

این تحقیق به منظور شناسایی، تعیین پراکنش جغرافیایی و علل شیوع آلودگی به انگل چشمی Diplostomum spataceum در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی انجام گرفت. در این رابطه از 40 مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سطح استان، 312 عدد ماهی در فصول مختلف صید و مورد بررسی انگلی قرار گرفت. از این تعداد ماهی بررسی شده، 12 مزرعه با 52 عدد ماهی یعنی 16.6 درصد به انگل دیپلوستوموم چشمی آلوده بودند. نوع منبع آبی این مزارع به ترتیب: 9 مزرعه از رودخانه و 3 مزرعه از آب چاه تامین می شد. مشخص گردید که اکثر مزارع آلوده به دیپلوستوموم اسپاتاسئوم آب مصرفی خود را از رودخانه یا مخلوطی از سایر منابع آبی تامین می کردند. بیشترین آلودگی به این انگل با 39 درصد در فصل تابستان و کمترین آن با 6.1 درصد در فصل زمستان مشاهده گردیده. حداقل و حداکثر تعداد انگل 3-1 عدد در فصول مختلف سال ثبت گردید. مقایسه درصد آلودگی کل ماهیان در بین فصول مختلف نشانگرمعنی داربودن آلودگی در فصل تابستان با سایر فصول سال بود. مقایسه میانگین شدت آلودگی کل ماهیان در فصول مختلف سال اختلاف معنی داری را نشان داد. درمقایسه میانگین شدت آلودگی کل ماهیان بین فصول مختلف بین دو فصل تابستان و زمستان اختلاف معنی دار مشاهده گردید. در بین 14 شهرستان استان آذربایجان غربی مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان شهرستان های ماکو، ارومیه، پیرانشهر، میاندوآب و تکاب آلودگی به این انگل را نشان داد.بررسی بعمل آمده بر روی 70 عدد حلزون جمع آوری شده از منابع آبی مزارع پرورش قزل آلای استان جنس های لیمنه آ وپلانوربیس به ترتیب با 43 و 21 درصد بیشترین فراوانی در بین حلزون های شناسایی شده را داشتند. درصد آلودگی به انگل با فراوانی حلزون های میزبان واسط و پرندگان ماهیخوار مهاجر در مسیر این استان و همچنین نوع منبع تامین کننده آب مزرعه رابطه مستقیمی را نشان داد. در کالبدگشایی به عمل آمده بر روی حلزون های لیمنه آ، مرحله اسپوروسیتی انگل دیپلوستوموم جدا گردید.
كلید واژه: دیپلوستوموم اسپاتاسئوم، قزل آلای رنگین کمان، آذربایجان غربی، پراکنش جغرافیای

توضیحات بیشتر