دانلود word مقايسه واکنش هاي فيزيولوژيک ژنوتيپ هاي کلزا (Brassica napus) به سطوح مختلف شوري

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه واکنش هاي فيزيولوژيک ژنوتيپ هاي کلزا (Brassica napus) به سطوح مختلف شوري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه واکنش هاي فيزيولوژيک ژنوتيپ هاي کلزا (Brassica napus) به سطوح مختلف شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه واکنش هاي فيزيولوژيک ژنوتيپ هاي کلزا (Brassica napus) به سطوح مختلف شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه واکنش هاي فيزيولوژيک ژنوتيپ هاي کلزا (Brassica napus) به سطوح مختلف شوري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

به منظور مقایسه واکنش های فیزیولوژیک ژنوتیپ های مختلف کلزا نسبت به تنش شوری ده ژنوتیپ کلزا تحت سطوح مختلف شوری (شاهد (2.4)، 6، 10، 14 و 18 دسی زیمنس بر متر) به مدت 30 روز قرار گرفتند. کشت به صورت هیدروپونیک با محلول غذایی هوگلند در اتاقک رشد انجام شد. تیمار شوری در زمان چهار برگی یا استقرار ریشه ها اعمال شد. نتایج نشان داد عملکرد کوآنتومی فتوسیستم دو در شرایط سازگاری با تاریکی (Fv/Fm) و روشنایی (FPSII) در ژنوتیپ های حساس تحت تاثیر شوری قرار گرفت. تیمار شوری مقدار ماده خشک اندام های هوایی، فتوسنتز (A)، هدایت روزنه ای (gs) و تعرق (E) را به طور معنی داری کاهش داد. بین ژنوتیپ های مختلف نیز از نظر این صفات اختلاف معنی دار وجود داشت. ژنوتیپ های Hyola 401 و MHA 4921 دارای حداکثر ماده خشک اندام هوایی در سطوح بالای شوری (14 و 18 دسی زیمنس بر متر) بودند. این دو ژنوتیپ در بین بقیه متحمل ترین ژنوتیپ ها نسبت به شوری بودند. مقدار نسبت کلروفیل (SPAD) در ژنوتیپ های متحمل دارای تغییر معنی داری نبود، اما در ژنوتیپ های حساس افت چشمگیری از خود نشان داد. عملکرد کوآنتومی فتوسیستم دو در ژنوتیپ های متحمل در این آزمایش تحت تاثیر شوری واقع نشد.
كلید واژه: نش شوری، کلزا، عملکرد کوآنتومی فتوسیستم II، ژنوتیپ، فتوسنتز

توضیحات بیشتر