دانلود word رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شركت بيمه

لینک دانلود

 دانلود word رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شركت بيمه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شركت بيمه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شركت بيمه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شركت بيمه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه)

تعداد صفحات :24

در این پژوهش، رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه بررسی شده است. از مجموع 180 کارشناس شركت بیمه مورد بررسی، 86 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش بر اساس مدل «ویگ» كه توسط «نیومن» و «سدرا و گبل» نیز استفاده گردیده است و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی بر اساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد كه شاخص های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنی داری دارند. بیشترین میزان ضریب همبستگی در خصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش با ضریب 0.878 و كمترین میزان ضریب همبستگی مربوط به متغیر حفظ دانش با میزان 0.656 بود. برای اینكه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچه سازی سرمایه های دانشی در بخش های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتر دانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.
كلید واژه: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی

توضیحات بیشتر