دانلود word بررسي تاثير عناصر اقليمي بر افزايش دقت روش شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني خشک سالي منطقه يزد

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير عناصر اقليمي بر افزايش دقت روش شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني خشک سالي منطقه يزد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير عناصر اقليمي بر افزايش دقت روش شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني خشک سالي منطقه يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير عناصر اقليمي بر افزايش دقت روش شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني خشک سالي منطقه يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير عناصر اقليمي بر افزايش دقت روش شبکه عصبي مصنوعي در پيش بيني خشک سالي منطقه يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

خشک سالی یک شکل طبیعی از اوضاع آب و هوایی است که تکرار آن در طول زمان امری اجتناب ناپذیر می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نوع عوامل اقلیمی در پیش بینی خشک سالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مناطق مختلف استان یزد است. در اغلب ایستگاه های هواشناسی منطقه یزد (ایستگاه های باران سنجی) تنها داده های مربوط به عامل بارش موجود می باشد، در حالی که ایستگاه های همدیدی علاوه بر بارش سایر عوامل هواشناسی از جمله دمای بیشینه، دمای میانگین، رطوبت نسبی، سرعت میانگین باد، جهت باد و میزان تبخیر را نیز دارا هستند. در این تحقیق سعی گردید که نقش تعداد و نوع عوامل اقلیمی (به عنوان عوامل ورودی مدل) در دقت پیش بینی خشک سالی بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گیرد. منطقه مورد بررسی بخشی از استان یزد است که در بر گیرنده 13 ایستگاه کلیماتولوژی و 1 ایستگاه همدیدی است. جهت انجام این بررسی میانگین متحرک سه ساله بارش در تمام ایستگاه ها محاسبه شد و سپس با استفاده از مدل شبکه برگشتی با تاخیر زمانی (Time Lag Recurrent Network)، میانگین متحرک بارش یک سال آینده پیش بینی گردید، که خود عامل اصلی ارزیابی وضعیت خشک سالی در سال آتی است. علاوه بر آن در ایستگاه همدیدی یزد نیز شبیه سازی ها با ترکیبات مختلفی از ورودی ها انجام گرفت. بهترین ترکیب ورودی ترکیب «میانگین متحرک بارش- دمای بیشینه» بود که ضریب کارایی آن حدود 0.90 محاسبه شد. بررسی ها نشان داد علی رغم این که در 13 ایستگاه باران سنجی منطقه شبیه سازی ها تنها با یک ورودی (بارش) انجام گرفت، در برخی ایستگاه ها نتایج قابل قبولی به دست آمد که حتی ضریب کارایی محاسبه شده بر اساس نتایج حاصله بسیار نزدیک به ایستگاه یزد (با ورودی های مختلف) محاسبه گردید. (R2 از 0.48 در ایستگاه آقا خرانق تا 0.90 در ایستگاه گاریز متغیر بود.) البته میزان درستی پیش بینی ها هنگامی که فقط از یک عامل ورودی در مدل استفاده شده است از ایستگاهی به ایستگاه دیگر متفاوت بوده است. نتایج به دست آمده گویای انعطاف پذیری قابل ملاحظه مدل های شبکه عصبی مصنوعی است که آنها را به ابزار مناسبی جهت مدلسازی در شرایطی که با فقر داده مواجه هستیم مبدل می سازد.
كلید واژه: پیش بینی خشک سالی، شبکه عصبی مصنوعی، میانگین متحرک بارش، شبیه سازی

توضیحات بیشتر