دانلود word آثار تاريخ و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ميوه خربزه چارجو

لینک دانلود

 دانلود word آثار تاريخ و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ميوه خربزه چارجو دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word آثار تاريخ و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ميوه خربزه چارجو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word آثار تاريخ و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ميوه خربزه چارجو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word آثار تاريخ و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ميوه خربزه چارجو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی آثار تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد میوه خربزه (Cucumis melo var inodorus) چارجو، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت اسپلیت فاکتوریل و در چهار تکرار به مدت دو سال از سال 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا گردید. چهار تاریخ کاشت (20 فروردین، اول اردیبهشت، 15 اردیبهشت و اول خرداد) کرت اصلی و ترکیبی از فواصل ردیف (180، 230 و 280 سانتی متر) و فواصل بوته (50 و 70 سانتی متر) کرت فرعی را تشکیل می دادند.کاشت به صورت جوی و پشته ای بود. کرت های با فواصل ردیف 180، 230 و 280 سانتی متر به ترتیب دارای شش، پنج و چهار ردیف کاشت بودند. به منظور تعیین کل عملکرد میوه، متوسط وزن میوه، تعداد میوه در بوته و در هکتار، میوه ردیف های میانی با دست برداشت گردید. پس از پایان هر سال تجزیه واریانس ساده روی عملکرد میوه و سایر صفات مورد بررسی انجام و مقایسه میانگین صفات به روش LSD انجام شد. جهت تجزیه داده ها از نرم افزار آماری SAS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با تاخیر کاشت عملکرد میوه کاهش یافت. تسریع مراحل نمو و کوتاه شدن دوره تجمع مواد فتوسنتزی تحت فشار حرارتی و رشد رویشی کمتر، احتمالا موجب کاهش وزن میوه با تاخیر در کاشت شد. عملکرد میوه با افزایش فاصله ردیف کاهش یافت. فاصله ردیف 180 سانتی متر بیشترین عملکرد میوه را تولید نمود. فاصله بین بوته های 50 و 70 سانتی متر از نظر عملکرد میوه تفاوتی نبود. با توجه به نتایج دو سال آزمایش و در نظر گرفتن عملکرد میوه و وزن میوه تاریخ کاشت مناسب در منطقه برای خربزه چارجو نیمه دوم فروردین می باشد. آرایش کاشت مناسب با توجه به نتایج این آزمایش فاصله ردیف 180 سانتی متر و فاصله بین بوته 70 سانتی متر بود.
كلید واژه: خربزه، آرایش کاشت، تاریخ کاشت، عملکرد میوه، وزن میوه

توضیحات بیشتر