دانلود word تاثير تيمارهاي شيميايي و مراحل برداشت بر عمر گلجايي گل هاي بريدني مريم رقم «Pearl»

لینک دانلود

دانلود word تاثير تيمارهاي شيميايي و مراحل برداشت بر عمر گلجايي گل هاي بريدني مريم رقم «Pearl» دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير تيمارهاي شيميايي و مراحل برداشت بر عمر گلجايي گل هاي بريدني مريم رقم «Pearl» کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير تيمارهاي شيميايي و مراحل برداشت بر عمر گلجايي گل هاي بريدني مريم رقم «Pearl»،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير تيمارهاي شيميايي و مراحل برداشت بر عمر گلجايي گل هاي بريدني مريم رقم «Pearl» :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :13

پژوهش حاضر به منظور یافتن بهترین مرحله برداشت و تیمار شیمیایی جهت افزایش عمر گلجایی گل های بریدنی مریم رقم «Pearl» اجرا گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دو مرحله برداشت یک گلچه باز و سه گلچه باز بود. گل های بریدنی مریم پس از برداشت با ترکیبات مختلف شیمیایی بصورت پالس تیمار شدند، این ترکیبات شامل: نیتریک اکساید (NO)، تیدیازورون (TDZ) و ترکیب نیتریک اکساید و تیدیازورون که هر کدام در سه سطح بودند و آب مقطر که به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. سپس گل های بریدنی به ظروفی شامل 500 میلی لیتر از محلول نگهدارنده حاوی ساکارز دو درصد + 8– هیدروکسی کینولین سولفات 200 ppm منتقل شدند. تاثیر تیمارهای اعمال شده بر روی عمر گلجایی و تعدادی از صفات کمی و کیفی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج این بررسی مراحل برداشت سه گلچه باز نسبت به یک گلچه باز بیشترین تاثیر را در افزایش عمر گلجایی و حفظ صفات کمی و کیفی گل بریدنی مریم داشت. در بین تیمارهای شیمیایی نیز TDZ نسبت به NO تاثیر بیشتری در افزایش عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریدنی داشت. کاربرد NO به تنهایی مفید نبود اما ترکیب همزمان آن با TDZ از اثرات زیان بخش آن در محلول مقابله کرد.
كلید واژه: تیدیازورون، عمر گلجایی، گل بریدنی مریم، نیتریک اکساید، 8- هیدروکسی کینولین سولفات

توضیحات بیشتر