دانلود word بررسي رابطه خصوصيات خاکي موثر بر تيپهاي رويشي (مطالعه موردي: مرتع دجينگ خاش- تفتان بلوچستان)

لینک دانلود

دانلود word بررسي رابطه خصوصيات خاکي موثر بر تيپهاي رويشي (مطالعه موردي: مرتع دجينگ خاش- تفتان بلوچستان) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه خصوصيات خاکي موثر بر تيپهاي رويشي (مطالعه موردي: مرتع دجينگ خاش- تفتان بلوچستان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه خصوصيات خاکي موثر بر تيپهاي رويشي (مطالعه موردي: مرتع دجينگ خاش- تفتان بلوچستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه خصوصيات خاکي موثر بر تيپهاي رويشي (مطالعه موردي: مرتع دجينگ خاش- تفتان بلوچستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :13

یکی از عوامل موثر در پراکنش پوشش گیاهی بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، خصوصیات خاک می باشد. به طور که تاثیر عوامل زمین شناسی، توپوگرافی و اقلیمی در خصوصیات خاک پدیدار می گردد. در این تحقیق خصوصیات خاک تیپ های رویشی مرتع دجینگ خاش، در حاشیه جنوبی تفتان بررسی گردید. نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی در مناطق معرف هر رویشگاه به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. اندازه پلات ها از روش سطح حداقل تعیین گردید. همچنین تعداد و اندازه ترانسکت جهت نمونه برداری با توجه به نوع گونه ها و تغییرات پوشش گیاهی تعیین گردید. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک و ماده آلی اندازه گیری شد. پس از اندازه گیری فاکتورهای خاک و گیاه، تجزیه و تحلیلهای آماری در مورد تیپ ها، گونه های گیاهی و فاکتورهای خاکی با نرم افزار Spss انجام گردید. در نهایت بهترین معادله و میزان همبستگی بین تیپ های گیاهی با عاملهای خاکی مشخص گردید. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که درصد مواد آلی، درصد رس و پتاسیم قابل جذب از مهمترین عوامل موثر در پراکنش گونه های شاخص مرتعی در منطقه مورد مطالعه می باشد. به طور کلی گونه درمنه (Artemisia sieberi) با پتاسیم و رس، گونه Salsola nitraria با pH خاک و گونه چوبک (Acanthophyllum microcephalum) با نیتروژن کل در سطح 95% دارای ارتباط معناداری می باشند. همچنین در پراکنش گونه Hammada Salicornia جز فسفر و EC، بقیه فاکتورها دارای نقش موثری در سطح معنی داری 95% می باشند.
كلید واژه: خصوصیات خاک، تیپ رویشی، همبستگی، تفتان

توضیحات بیشتر