دانلود word بررسي اثر بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزي ايران

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزي ايران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد كشاورزي

تعداد صفحات :22

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1974-2007 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدلEGARCH(0,1) برآورد شده و سپس تاثیر این شاخص به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون هم انباشتگی سیکنن- لوتکیپول دلالت بر وجود حداقل یک بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل داشته و از این رو رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای واردات محصولات کشاورزی و درجه باز بودن تجاری تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات بخش کشاورزی داشته و اثر متغیرهای رابطه مبادله و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر این متغیر، منفی و معنی دار بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده و اهمیت صادرات بخش کشاورزی، توصیه شده که دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و اقدامات موثر، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی را به حداقل رسانیده تا بتوان صادرات کشاورزی را افزایش داد.
كلید واژه: صادرات کشاورزی، بی ثباتی نرخ ارز، هم انباشتگی سیکنن- لوتکیپول، FMOLS

توضیحات بیشتر