دانلود word تاثير سيليسيم بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي اطلسي ايراني (Petunia hybrida)

لینک دانلود

 دانلود word تاثير سيليسيم بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي اطلسي ايراني (Petunia hybrida) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير سيليسيم بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي اطلسي ايراني (Petunia hybrida)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير سيليسيم بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي اطلسي ايراني (Petunia hybrida)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير سيليسيم بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي اطلسي ايراني (Petunia hybrida) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :9

سیلیسیم عنصری غیر ضروری است که اثرات مفید آن در گیاهان مختلف گزارش شده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سیلیسیم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار سطح سیلیسیم (0، 50، 100 و 150 mg L-1) طی دو مرحله رشد (6-4 و 10-8 برگی) با چهار تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد. روش کاربرد سیلیسیم به صورت اسپری برگی و هر دو هفته یکبار تا قبل از مرحله گلدهی بود. استفاده از سیلیسیم قطر گل، طول دمگل و سطح برگ را به ترتیب 35، 24 و 52 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین کاربرد سیلیسیم در غلظتهای50 mg L-1 و 100 سرعت گلدهی را به ترتیب 14 و 9 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. میزان فتوسنتز و حداکثر کارآیی فتوسیستم II (Fv/Fm) با کاربرد سیلیسیم به طور معنی داری افزایش پیدا کردند. سرعت گلدهی و سطح برگ گیاهان مورد آزمایش در مرحله 10-8 برگی به ترتیب 9 و 14 درصد از گیاهان مرحله 6-4 برگی بیشتر بود. اثر متقابل سیلیسیم و مرحله رشد بر صفات اندازه گیری شده قطر گل، سرعت گلدهی، طول دمگل، سطح برگ، فتوسنتز، نسبت Fv/Fm، هدایت روزنه ای و شاخص کلروفیل در هیچ یک از سطوح آماری معنی دار نشد. به طور کلی می توان اظهار کرد که استفاده از سیلیسیم توانست خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی اطلسی را بهبود ببخشد.
كلید واژه: سیلیسیم، اطلسی، اسپری برگی، فتوسنتز

توضیحات بیشتر