دانلود word ارتباط نحوه نگرش نسبت به تسکين درد با دريافت مسکن و شدت درد در بيماران مبتلا به سرطان

لینک دانلود

 دانلود word ارتباط نحوه نگرش نسبت به تسکين درد با دريافت مسکن و شدت درد در بيماران مبتلا به سرطان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتباط نحوه نگرش نسبت به تسکين درد با دريافت مسکن و شدت درد در بيماران مبتلا به سرطان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتباط نحوه نگرش نسبت به تسکين درد با دريافت مسکن و شدت درد در بيماران مبتلا به سرطان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتباط نحوه نگرش نسبت به تسکين درد با دريافت مسکن و شدت درد در بيماران مبتلا به سرطان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: علی رغم پیشرفت های حاصل در زمینه کاهش درد سرطان، هنوز بسیاری از بیماران به طور غیر ضروری درد را تجربه می کنند. در میان عوامل مختلف، احتمالا انواعی از نگرش بیمار در مورد درد، از موانع کنترل موثر درد است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین دانلود word ارتباط نحوه نگرش نسبت به تسکين درد با دريافت مسکن و شدت درد در بيماران مبتلا به سرطان صورت گرفته است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در مورد 200 بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز سرطان بیمارستان امام خمینی در سال 1387 صورت گرفت. مشخصات زمینه ای و نحوه نگرش نسبت به تسکین درد با استفاده از پرسشنامه ترجمه شده و شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری تعیین شد. نتایج حاصل توسط آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: حدود 70% از نمونه ها مسکن مصرف می کردند و از این تعداد 70% مسکن مخدر نیز دریافت می کردند. 34.4% بیماران یک بار، 29.1% دو بار و بقیه سه بار در روز مسکن دریافت می کردند. شدت درد در 24 ساعت گذشته در 43.5% بیماران خفیف و در 32% آنان متوسط بود. نگرش های تمایل به تحمل درد و کنترل درک شده بر درد، با دفعات مصرف مسکن و شدت درد در 24 ساعت گذشته و همچنین نگرش اعتیادآور بودن مسکن با نوع داروی مصرفی ارتباط داشت ((p=0.03. علاوه بر این، مصرف مسکن با نگرش ترس از تزریق دارو ارتباط داشت (p<0.001).نتیجه گیری: بسیاری از بیماران مورد مطالعه دارای نگرش هایی نسبت به تسکین درد و دریافت مسکن بودند که مانع تسکین درد آنان می شد.
كلید واژه: بیماران مبتلا به سرطان، دریافت مسکن، شدت درد، نگرش نسبت به تسکین درد

توضیحات بیشتر