دانلود word چالش هاي مديريت تغيير، تجارب مديران در دانشکده هاي پرستاري و مامايي: مطالعه اي کيفي

لینک دانلود

دانلود word چالش هاي مديريت تغيير، تجارب مديران در دانشکده هاي پرستاري و مامايي: مطالعه اي کيفي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word چالش هاي مديريت تغيير، تجارب مديران در دانشکده هاي پرستاري و مامايي: مطالعه اي کيفي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word چالش هاي مديريت تغيير، تجارب مديران در دانشکده هاي پرستاري و مامايي: مطالعه اي کيفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word چالش هاي مديريت تغيير، تجارب مديران در دانشکده هاي پرستاري و مامايي: مطالعه اي کيفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: امروزه بزرگ ترین مساله که هر سازمان با آن روبه رو است، مساله تحول و دگرگونی است و با توجه به این باور که هیچ چیز به غیر از خود تغییر، ثابت نیست، مدیریت تغییر یکی از مهم ترین مباحث علم مدیریت به شمار می رود. دانشکده های پرستاری و مامایی محیطی علمی بوده و اعضای هیات علمی می توانند به عنوان افرادی آگاه و مطلع، به منظور استقرار الگوی مناسب جهت مدیریت تغییر همکاری لازم را نموده و سازمان را به سمت تعالی مورد نظر هدایت نمایند. لذا این مطالعه با هدف بررسی تجارب مدیران پرستاری در مورد چالش های مدیریت تغییر در دانشکده های پرستاری و مامایی تیپ یک انجام یافته است.روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی اکتشافی است و به روش مثلث سازی در سال 1390 انجام گرفته است. جامعه پژوهش مدیران دانشکده های پرستاری و مامایی تیپ یک دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران بوده و نمونه های پژوهش به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل متن مصاحبه های استخراج شده به روش تحلیل محتوا انجام پذیرفته است.یافته ها: مشارکت کنندگان 10 نفر بوده اند. پس از انجام مصاحبه ها، کدهای مفهومی استخراج گردید و سپس کدها در چند مقوله اصلی دسته بندی شدند که عبارتند از «درجه تمرکز در مدیریت»، «نقش و ویژگی های مدیر» و «تغییر نگرش».نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که مدیران، درجه تمرکز در مدیریت، نقش و ویژگی های مدیر و تغییر نگرش متناسب در کارکنان را از چالش های مهم مدیریت تغییر می دانند.
كلید واژه: تغییر، مدیریت تغییر، دانشکده های پرستاری و مامایی

توضیحات بیشتر