دانلود word اثربخشي مداخله چند عاملي بر پيشگيري از بروز دليريوم و طول مدت بستري بيماران جراحي قلب باز

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي مداخله چند عاملي بر پيشگيري از بروز دليريوم و طول مدت بستري بيماران جراحي قلب باز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي مداخله چند عاملي بر پيشگيري از بروز دليريوم و طول مدت بستري بيماران جراحي قلب باز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي مداخله چند عاملي بر پيشگيري از بروز دليريوم و طول مدت بستري بيماران جراحي قلب باز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي مداخله چند عاملي بر پيشگيري از بروز دليريوم و طول مدت بستري بيماران جراحي قلب باز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: دلیریوم، مشکل شایعی در بیماران جراحی قلب باز است که در بخش ویژه بستری می شوند. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی مداخله چند عاملی بر پیشگیری از بروز دلیریوم و طول مدت بستری در بیماران جراحی قلب باز است.روش بررسی: این پژوهش کارآزمایی بالینی از نوع نیمه تجربی است. برای هر گروه 90 نفر از بیماران جراحی قلب باز به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مداخله این پژوهش شامل آموزش کارکنان، ایجاد تغییرات محیطی و نصب راهنمای گام به گام برخورد با دلیریوم در بخش بود. پرسشنامه مربوط به اطلاعات بیمار روز قبل از عمل جراحی تکمیل شد. بیماران در هر دو گروه از روز دوم عمل تا روز ترخیص، به وسیله مقیاس RASS=Richmond Agitation Sedation Scale جهت تعیین سطح هوشیاری و مقیاس CAM-ICU=Confusion Assessment Method-ICU از نظر بروز دلیریوم دو بار در روز بررسی شدند و طول مدت بستری بیماران ثبت گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS v.18 استفاده شد.یافته ها: میزان بروز دلیریوم در گروه مداخله 11.1% و در گروه شاهد 35.6% بود. طول مدت بستری بیماران در گروه شاهد 6.23 و در گروه آزمون 6.30 روز بود. اما میانگین روزهای بستری در بیماران مبتلا به دلیریوم 7.5 و بیماران غیر مبتلا به دلیریوم، 5.8 روز بود.نتیجه گیری: مداخله چند عاملی می تواند منجر به کاهش بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش جراحی قلب باز شود. لذا پیشنهاد می شود که مداخله آموزشی جهت افزایش آگاهی کارکنان بخش های ویژه و تغییرات محیطی جهت پیشگیری از بروز دلیریوم در بخش های ویژه انجام شود.
كلید واژه: مداخله چند عاملی، دلیریوم، پیشگیری، طول مدت بستری

توضیحات بیشتر