دانلود word بررسي تغييرات مکاني و زماني سطح آب زيرزميني دشت کرمان با استفاده از روش زمين آماري مناسب (طي يک دوره آماري 10 ساله، 1375- 1385)

لینک دانلود

دانلود word بررسي تغييرات مکاني و زماني سطح آب زيرزميني دشت کرمان با استفاده از روش زمين آماري مناسب (طي يک دوره آماري 10 ساله، 1375- 1385) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تغييرات مکاني و زماني سطح آب زيرزميني دشت کرمان با استفاده از روش زمين آماري مناسب (طي يک دوره آماري 10 ساله، 1375- 1385) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تغييرات مکاني و زماني سطح آب زيرزميني دشت کرمان با استفاده از روش زمين آماري مناسب (طي يک دوره آماري 10 ساله، 1375- 1385)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تغييرات مکاني و زماني سطح آب زيرزميني دشت کرمان با استفاده از روش زمين آماري مناسب (طي يک دوره آماري 10 ساله، 1375- 1385) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :16

از آنجا که خصوصیات آب های زیرزمینی در مقیاس مکانی و زمانی عمل کرده، نمی توان این خواص را در طول زمان و مکان ثابت فرض کرد. بنابراین این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی دشت کرمان در یک دوره آماری ده ساله (85- 1375) به کمک بهترین روش تخمین گر زمین آماری انجام شد. در این راستا، ابتدا منابع آماری موجود سطح آب زیرزمینی دشت (شامل 67 حلقه چاه مشاهده ای)، جمع آوری و بانک اطلاعاتی تهیه شد. پس از کنترل کیفیت و صحت آمار و اطمینان از همگنی و نرمال بودن آنها، از روشهای مختلف میان یابی شامل روش کریجینگ (OK)، لوگ کریجینگ (OK-LOG)، کوکریجینگ با استفاده از متغیر کمکی (OK-CO) و روش عکس فاصله (IDW) با توان های یک تا 5 استفاده شد و بعد انتخاب بهترین روش میان یابی با استفاده از دو معیار MAE ,MBE بعمل آمد. سپس نقشه های پهنه بندی مکانی در ابتدا و انتهای دوره مطالعه تهیه و نهایتا نقشه هم افت سفره در محیط نرم افزاری Arc-GIS 9.1 ترسیم شد. نتایج نشان داد که واریوگرام مدل گوسی به عنوان بهترین مدل برازش شده به ساختار فضایی داده ها و روش عکس فاصله به توان 5 در ابتدای دوره و عکس فاصله به توان 4 در انتهای دوره بهترین روش میان یابی عامل سطح آب می باشد. نتایج بدست آمده از پهنه بندی، حکایت از افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر نقاط دشت دارد. به طوری که حداکثر این افت معادل 32 متر در خروجی شمالی دشت (دامنه موثر چاه 17 و 62) و خروجی غربی دشت (دامنه موثر چاه 8) است. همچنین نتایج حکایت از بالا آمدگی آب در محدوده شهر کرمان، حداکثر معادل 7 متر، در دامنه موثر برخی از چاه ها (شماره 50 و 52)، به علت واقع شدن آنها در زون آب برگشت شهری و فاضلاب شهر کرمان داشت.
كلید واژه: تغییرات مکانی، سطح آب زیرزمینی، زمین آمار، دشت کرمان

توضیحات بیشتر