دانلود word تبيين انتظارات اعضاي هيات علمي دانشکده هاي پرستاري شهر تهران از مديريت دانشکده: يک مطالعه کيفي

لینک دانلود

 دانلود word تبيين انتظارات اعضاي هيات علمي دانشکده هاي پرستاري شهر تهران از مديريت دانشکده: يک مطالعه کيفي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تبيين انتظارات اعضاي هيات علمي دانشکده هاي پرستاري شهر تهران از مديريت دانشکده: يک مطالعه کيفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تبيين انتظارات اعضاي هيات علمي دانشکده هاي پرستاري شهر تهران از مديريت دانشکده: يک مطالعه کيفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تبيين انتظارات اعضاي هيات علمي دانشکده هاي پرستاري شهر تهران از مديريت دانشکده: يک مطالعه کيفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :20

زمینه و هدف: وجود اساتید با انگیزه موجب ارتقای سطح آموزش دانشجویان و در نهایت سطح بهداشت و درمان جامعه خواهد شد. از این رو، باید تلاش شود تا مبانی انگیزشی و عوامل محرک متنوع و متغیرهایی که رفتار آن ها را شکل می دهد، شناخته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از این عوامل انتظارات آنان در سازمان می باشد. با توجه به جایگاه اعضای هیات علمی و نقش انتظارات، مطالعه ای کیفی با هدف تبیین انتظارات اعضای هیات علمی پرستاری شهر تهران از مدیریت دانشکده های پرستاری طراحی و اجرا گردید.روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش کیفی می باشد و شرکت کنندگان آن 14 عضو هیات علمی دانشکده های پرستاری تهران، شهید بهشتی، ارتش، شاهد و بقیه اله بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه انفرادی نیمه ساختار یافته و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.یافته ها: انتظارات اعضای هیات علمی پرستاری در قالب 8 طبقه: زمینه سازی برای توانمندی هیات علمی، حمایت سازمانی، رعایت عدالت، ارزشیابی مناسب عملکرد، فراهم نمودن شرایط کاری مناسب، به کارگیری شیوه های مناسب مدیریتی، توجه به مسایل رفاهی و تامین مالی و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش تبیین گردید.نتیجه گیری: مدیران با آگاهی از این انتظارات و برآورده کردن آن ها می توانند عملکرد اعضای هیات علمی و در نهایت عملکرد سازمان را بهبود بخشند. ضمن این که برآورده شدن این انتظارات می تواند عامل مهمی در انگیزش و رضایت شغلی باشد.
كلید واژه: هیات علمی پرستاری، انتظارات، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا

توضیحات بیشتر