دانلود word بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي سالمندان مقيم آسايشگاه کهريزک

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي سالمندان مقيم آسايشگاه کهريزک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي سالمندان مقيم آسايشگاه کهريزک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي سالمندان مقيم آسايشگاه کهريزک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي سالمندان مقيم آسايشگاه کهريزک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: با توجه به افزایش شمار سالمندان، لزوم توجه به کیفیت زندگی آنها بیش از پیش اهمیت می یابد. یکی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی، وضعیت سلامتی است و سلامت معنوی ازابعاد مهم آن بشمار می رود که اغلب مورد غفلت واقع می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک می باشد.روش بررسی: این مطالعه بصورت مقطعی و از نوع همبستگی بوده و 141 سالمند مقیم آسایشگاه کهریزک با استفاده از نمونه گیری در دسترس در این مطالعه شرکت کردند. سلامت معنوی با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی (SWB) Palutzian و Ellison و کیفیت زندگی نیز با فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (SF36 ) مورد سنجش قرار گرفت. داده ها توسط نسخه 16 نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی و نیز از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس، جهت رسیدن به اهداف و پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان دادند میانگین نمره کیفیت زندگی سالمندان، در حد متوسط بوده (50.36±11.3) و نمره کیفیت زندگی مردان بطور معنی داری بیش از زنان می باشد (P=0.000). همچنین سطح سلامت معنوی اکثر افراد، بالا و متوسط و میانگین نمره سلامت معنوی آنها هم در سطح متوسط بود (96.26±17.93). بعلاوه نتایج نشان داد سلامت معنوی همبستگی معنی داری با کیفیت زندگی سالمندان دارد (P=0.008).نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج این مطالعه لازم است عوامل مرتبط با کبفیت زندگی سالمندان در مراقبت از این گروه مد نظر قرار گیرد.وجود ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی لزوم توجه به این امر در مراقبت از سالمندان را مشخص می کند.
كلید واژه: سلامت معنوی، کیفیت زندگی، سالمندان، سرای سالمندان

توضیحات بیشتر