دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري و مامايي در مورد اولويت هاي ارزشيابي اساتيد

لینک دانلود

 دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري و مامايي در مورد اولويت هاي ارزشيابي اساتيد دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري و مامايي در مورد اولويت هاي ارزشيابي اساتيد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري و مامايي در مورد اولويت هاي ارزشيابي اساتيد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پرستاري و مامايي در مورد اولويت هاي ارزشيابي اساتيد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: شناخت نقاط قوت و ضعف محتوای ارزشیابی، به مدیران آموزشی کمک می کند تا امکان اصلاح وارتقاء کیفیت ارزشیابی را فراهم کنند. هدف از این مطالعه تعیین مهم ترین اولویت های ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و اساتید است که در عملکرد یک مدرس باید مورد توجه قرار گیرد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی در نیمه دوم سال تحصیلی 88- 87 روی کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان (245 نفر) و اساتید دانشکده (26 نفر) انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته که در زمینه مهارت های تدریس، ویژگی های فردی استاد، مهارت های ارتباطی، مهارت های ارزشیابی و رعایت اصول و قوانین آموزشی تنظیم شده بود جمع آوری شد. برای بیان یافته ها از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آزمون های t و نرم افزار SPSS نسخه شماره 13 استفاده شد.یافته ها: مهم ترین اولویت از دیدگاه اساتید و دانشجویان به ترتیب در حیطه مهارت های تدریس، تسلط استاد و ایجاد انگیزه و مشارکت دانشجویان در مباحث درسی بوده است. میانگین نمرات دو گروه در برخی از گزینه ها از جمله تسلط استاد (p=0.02)، مشارکت دانشجویان (p=0.01) و ارائه مطالب جدید (p=0.007) تفاوت آماری معنی داری داشته است. در بخش ویژگی های فردی، شیوه بیان و تفهیم مطالب، در بخش مهارت های ارتباطی، احترام به دانشجو، در بخش مهارت های ارزشیابی، برگزاری امتحان جامع و دقیق در پایان ترم، در بخش اصول و قوانین آموزشی، رعایت موضوع درس طبق برنامه و منابع و شروع و اتمام درس بر اساس برنامه زمانی مدون بیشترین میانگین را کسب نمودند. میانگین نمرات در حیطه های مهارت های تدریس، ویژگی های فردی و مهارت های ارزشیابی در دو گروه تفاوت معنی داری داشته است (p=0.01).نتیجه گیری کلی: با توجه به این که نظرات اساتید و دانشجویان در خصوص برخی از ملاک های ارزشیابی اساتید، تفاوت معنی داری داشته است به نظر می رسد طراحی یک فرم منطبق با نظرات اساتید و دانشجویان ضروری است. بعلاوه توجه اساتید پرستاری به اولویتهای تعیین شده می تواند کیفیت تدریس و رضایت دانشجویان را ارتقاء دهد.
كلید واژه: دانشجو، استاد، اولویت های ارزشیابی، پرستاری و مامایی، دیدگاه

توضیحات بیشتر