دانلود word طراحي و بررسي روايي محتوايي و پايايي يک روش پرسشنامه ‌اي جهت ارزيابي مقدماتي استرس گرمايي در محيط کار

لینک دانلود

دانلود word طراحي و بررسي روايي محتوايي و پايايي يک روش پرسشنامه ‌اي جهت ارزيابي مقدماتي استرس گرمايي در محيط کار دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word طراحي و بررسي روايي محتوايي و پايايي يک روش پرسشنامه ‌اي جهت ارزيابي مقدماتي استرس گرمايي در محيط کار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word طراحي و بررسي روايي محتوايي و پايايي يک روش پرسشنامه ‌اي جهت ارزيابي مقدماتي استرس گرمايي در محيط کار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word طراحي و بررسي روايي محتوايي و پايايي يک روش پرسشنامه ‌اي جهت ارزيابي مقدماتي استرس گرمايي در محيط کار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات نظام سلامت

تعداد صفحات :24

مقدمه: تنش گرمایی یکی از مهمترین پیامدهای مواجهه با گرما در دنیا است. شاخص ‌های موجود ارزیابی تنش گرمایی به دلیل داشتن محدودیت ‌های ذاتی و کاربردی برای غربالگری تنش گرمایی در کشور‌های در حال توسعه مناسب نیستند. هدف از این مطالعه، طراحی و بررسی روایی محتوایی و پایایی یک روش پرسشنامه ‌ای برای ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی بود.روش ‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 89-1388 در سه مرحله (1) تولید آیتم بر اساس بررسی متون علمی و مصاحبه، (2) ارزیابی روایی محتوایی توسط 9 نفر از متخصصین بهداشت حرفه ‌ای و 30 نفر از ارایه دهندگان خدمات بهداشت حرفه ‌ای و (3) تحلیل پایایی پیش نویس بر روی 98 نفر از کارگران انجام شد.یافته ‌ها: در مرحله تولید آیتم، 40 آیتم شناسایی شد. در ارزیابی محتوایی در سطح متخصصین، 27 آیتم اصلاح، 3 آیتم حذف و 3 آیتم اضافه گردید. در ارزیابی در سطح کارشناسی 19 آیتم اصلاح گردید. در تحلیل پایایی، 15 آیتم، که همبستگی کمتر از 0.2 با کل داشتند، حدف شدند. ضریب Crobcach"s alpha برای 25 آیتم باقی مانده برابر 0.90 به دست آمد.نتیجه‌ گیری: با توجه به اینکه 25 متغیر قابل اندازه ‌گیری با متغیر‌های شاخص تنش گرمایی (Wet bulb globe temperature یا WBGT) و سایر پرسشنامه ‌ها، نقاط مشترک بالایی داشتند و همچنین کل روش از پایایی بالایی برخوردار بود، چنین استنباط می ‌شود که پس از بررسی روایی سازه و معیار می‌ توان از پرسشنامه برای ارزیابی مقدماتی تنش گرمایی استفاده کرد.
كلید واژه: ارزیابی تنش گرمایی، روایی محتوایی، پایایی، پرسشنامه

توضیحات بیشتر