دانلود word ارزيابي کارايي ماسک تنفسي بر اساس شاخص بيولوژيکي ارتوکرزول در ادرار کارگران در معرض تولوئن

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي کارايي ماسک تنفسي بر اساس شاخص بيولوژيکي ارتوکرزول در ادرار کارگران در معرض تولوئن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي کارايي ماسک تنفسي بر اساس شاخص بيولوژيکي ارتوکرزول در ادرار کارگران در معرض تولوئن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي کارايي ماسک تنفسي بر اساس شاخص بيولوژيکي ارتوکرزول در ادرار کارگران در معرض تولوئن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي کارايي ماسک تنفسي بر اساس شاخص بيولوژيکي ارتوکرزول در ادرار کارگران در معرض تولوئن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات نظام سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: در بسیاری از صنایع از جمله صنعت تولید رنگ، کارگران در معرض مواجهه با تولوئن قرار دارند. تولوئن جذب شده در کبد متابولیزه می ‌شود و به صورت متابولیت ‌های ادراری از جمله ارتوکروزول دفع می‌ گردد. در برخی صنایع به دلایل مختلف تنها راه ممکن برای کاهش مواجهه، از وسایل حفاظت فردی استفاده می ‌شود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی یک وسیله حفاظت تنفسی در کاهش میزان مواجهه شاغلین با تولوئن از طریق پایش بیولوژیکی در ادرار بود.روش‌ ها: مطالعه بر روی شاغلین خط تولید در سه صنعت رنگ (17 نفر) صورت گرفت. در شرایطی که شاغلین از وسیله حفاظت تنفسی استفاده نمی ‌کردند، میانگین میزان مواجهه تنفسی هر یک از آنها با تولوئن در طی شیفت کاری اندازه ‌گیری شد. روز بعد به همان کارگران وسیله حفاظت تنفسی از نوع رسپیراتور نیم صورت تصفیه‌ کننده هوا دارای تک فیلتر A1، حاوی زغال فعال مخصوص جذب گازها و بخارات آلی، داده شد. دوباره میزان میانگین مواجهه تنفسی با تولوئن اندازه‌ گیری شد. در پایان شیفت کاری هر دو روز، نمونه ادرار آنها نیز جمع‌ آوری گردید و جهت تعیین میزان ارتوکرزول به آزمایشگاه منتقل شد. اندازه‌ گیری ارتوکروزول ادراری با روش NIOSH 8305 (National institute for occupational safety and health) و نمونه ‌برداری و سنجش میزان تولوئن موجود در هوای محیط کار با روش NIOSH1501، صورت گرفت.یافته‌ ها: بین میانگین مواجهه کارگران با تولوئن در روز اول و دوم از نظر آماری تفاوت معنی ‌داری وجود نداشتP=0.956) )، اما مقایسه ارتوکرزول ادراری پایان شیفت کاری در روزهای عدم استفاده و استفاده از ماسک، تفاوت معنی ‌داری را نشان داد (P=0.026). همچنین مقایسه میانگین تولوئن استنشاقی بر اساس شاخص ارتوکرزول در ادرار شاغلین که با فرمول محاسبه ‌گردید، در روز عدم استفاده و استفاده از وسیله حفاظت تنفسی، تفاوت معنی ‌داری را نشان داد (P<0.05). با توجه به کاهش 20 درصد تولوئن استنشاقی، میانگین کارایی ماسک حفاظتی بر اساس فرمول ‌های مربوطه 42.6 درصد و فاکتور حفاظتی 1.7 به دست آمد.نتیجه‌ گیری: فاکتور حفاظتی برای رسپیراتورهای مورد استفاده بر اساس استاندارد NIOSH، 10 می ‌باشد. بنابراین بر مبنای نتایج، ماسک مورد آزمون، کارایی لازم جهت کاهش میزان مواجهه با تولوئن را نداشت و برای حفاظت کارگر در مقابل تولوئن نمی ‌توان تنها از ماسک حفاظتی به عنوان تنها راه ایمن ‌سازی استفاده نمود.
كلید واژه: رسپیراتور نیم صورت تصفیه ‌کننده هوا، شاخص بیولوژیکی، ارتوکرزول، تولوئن

توضیحات بیشتر