دانلود word آموزش مبتني بر سازه ‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و کاهش ميزان سزارين در زنان باردار: يک مطالعه‌ مداخله ‌اي

لینک دانلود

 دانلود word آموزش مبتني بر سازه ‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و کاهش ميزان سزارين در زنان باردار: يک مطالعه‌ مداخله ‌اي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word آموزش مبتني بر سازه ‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و کاهش ميزان سزارين در زنان باردار: يک مطالعه‌ مداخله ‌اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word آموزش مبتني بر سازه ‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و کاهش ميزان سزارين در زنان باردار: يک مطالعه‌ مداخله ‌اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word آموزش مبتني بر سازه ‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و کاهش ميزان سزارين در زنان باردار: يک مطالعه‌ مداخله ‌اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات نظام سلامت

تعداد صفحات :12

مقدمه: شهرستان نورآباد ممسنی دارای رتبه اول انجام زایمان به روش سزارین در استان فارس است. عمل جراحی سزارین از جمله اعمال جراحی بزرگ محسوب می ‌شود و مانند سایر اعمال جراحی بزرگ با عوارضی همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر کاهش سزارین زنان باردار این شهرستان در سال 1388 انجام شد.روش ‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 100 زن باردار شکم اول تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان نورآباد ممسنی که در هفته ‌های 30-20 بارداری خود بودند، به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد طبقه ‌بندی شدند.قبل از اجرای برنامه آموزشی، پرسشنامه ‌ای در ارتباط با سزارین بر اساس سازه‌ های الگوی اعتقاد بهداشتی، در دو گروه تکمیل شد. گروه مورد، مداخله‌ آموزشی را که بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی طراحی شده بود، دریافت کردند. زنان هر دو گروه، بین 8-4 هفته بعد از مداخله، دوباره پرسشنامه ‌های مربوط را تکمیل کردند. داده‌ های جمع ‌آوری شده با استفاده از نرم‌ افزار SPSS14 و آزمون ‌های آماری t مستقل، t زوج، Chi-Square، Wilcoxon و Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ‌ها: تفاوت معنی ‌داری در میانگین نمرات آگاهی (P<0.001)، حساسیت درک شده (P<0.001)، شدت درک شده (P<0.001)، منافع درک شده (P<0.001) و خودکارآمدی درک شده (P=0.02) زنان گروه مورد نسبت به زنان گروه شاهد بعد از انجام مداخله وجود داشت. در مورد سازه‌ های موانع درک شده (P=0.09)، قصد برای انتخاب نوع زایمان (P=0.73) و عملکرد (P=0.24)، تفاوت معنی‌ داری بین دو گروه بعد از مداخله مشاهده نشد.نتیجه ‌گیری: برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در افزایش آگاهی و نگرش ‌های زنان باردار در زمینه زایمان، موفق بوده است، ولی با توجه به اینکه در انتخاب نوع زایمان عوامل متعددی دخیل هستند و افزایش آگاهی و نگرش به طور حتم منجر به انجام عملکرد مطلوب توسط - فرد نمی ‌شود، استفاده همزمان از الگوهای دیگری که بر سیاست ‌گذاری ‌های بهداشتی و نرم ‌های انتزاعی و ... تاثیر بگذارند، می ‌تواند کارآیی این الگو را افزایش دهد.
كلید واژه: زایمان، سزارین، آموزش، الگوی اعتقاد بهداشتی

توضیحات بیشتر