دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشکي در خصوص اثرات بالقوه سيستم يادگيري به کمک همتايان (PAL) در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

لینک دانلود

 دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشکي در خصوص اثرات بالقوه سيستم يادگيري به کمک همتايان (PAL) در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشکي در خصوص اثرات بالقوه سيستم يادگيري به کمک همتايان (PAL) در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشکي در خصوص اثرات بالقوه سيستم يادگيري به کمک همتايان (PAL) در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشکي در خصوص اثرات بالقوه سيستم يادگيري به کمک همتايان (PAL) در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد

تعداد صفحات :13

سابقه و اهداف: امروزه تغییر توجه از آموزش یکطرفه به دانشجویان، به سوی یادگیری از طریق تدریس توسط آنان صورت گرفته است. یکی از ابتکارات اثرگذار در این زمینه سیستم یادگیری به کمک همتایان (Peer Assisted Learning) است که در آن دانشجویان در نقش استاد و یا کمک کننده به اساتید ظاهر می شوند. مطالعه حاضر درصدد بررسی دیدگاه های اساتید و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مزایای بالقوه سیستم یادگیری به کمک همتایان بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در خرداد ماه سال 1390 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مشارکت 291 نفر از اساتید و دانشجویان با انتخاب تصادفی به انجام رسید. پژوهشگران ابتدا اقدام به طراحی و استانداردسازی پرسشنامه ای در خصوص مزایای سیستم آموزشی یادگیری به کمک همتایان نمودند و داده های بدست آمده با استفاده از برنامه SPSS مورد تحلیل قرار دادند.یافته ها: نتایج مطالعه گویای این است که اجرای سیستم یاد شده بیشترین تاثیر را بر تقویت مهارت های تدریس، گسترش دانش و اطلاعات دانشجویان و افزایش اعتماد به نفس آن ها خواهد داشت. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شد که دانشجویان به طرز معنی داری بیشتر از اساتید، موافق اجرای این سیستم آموزشی می باشند.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که طرح پیشنهادی مذکور مورد توافق اساتید و دانشجویان قرار گرفته است و می تواند کمک شایانی به تقویت سیستم آموزشی نماید. یقینا اجرای این سیستم و سیستم های یادگیری فعال مشابه می تواند منجر به تربیت نیروی انسانی توانمند و کارا گردد.
كلید واژه: آموزش پزشکی، یادگیری به کمک همتایان، اساتید، دانشجویان پزشکی

توضیحات بیشتر