دانلود word مقايسه اولويت هاي آموزش مداوم ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتي و مراکز درماني شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در سال 89-88

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه اولويت هاي آموزش مداوم ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتي و مراکز درماني شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در سال 89-88 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه اولويت هاي آموزش مداوم ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتي و مراکز درماني شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در سال 89-88  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه اولويت هاي آموزش مداوم ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتي و مراکز درماني شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در سال 89-88،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه اولويت هاي آموزش مداوم ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتي و مراکز درماني شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در سال 89-88 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد

تعداد صفحات :17

سابقه و اهداف: در آموزش مداوم علوم پزشکی توجه به توانمندسازی حرفه ای بر پایه نیاز جامعه و نیاز آموزشی فراگیران یک ضرورت است، مطالعه حاضر با هدف تعیین و دانلود word مقايسه اولويت هاي آموزش مداوم ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتي و مراکز درماني شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در سال 89-88 انجام شد.روش بررسی: این پژوهش مقطعی- توصیفی بر روی 71 ماما صورت گرفت. پرسشنامه ای حاوی 87 موضوع آموزشی در 6 مبحث طراحی و هر یک از موضوعات در مقیاس لیکرت از صفر تا ده نمره گذاری شد. داده های فرم اطلاعاتی طبقه بندی، نمره گذاری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از 6 مبحث مطرح شده، مبحث بیماری های زنان (7.89±1.54) و اصول و مهارت های بالینی (6.05±2.35) به ترتیب بیشترین و کم ترین میانگین نمرات را به خود اختصاص دادند. در زمینه بیماری های مختلف به ترتیب موضوعات: خون ریزی های غیرطبیعی دستگاه تناسلی (9.32±1.3)، دیابت شیرین و حاملگی (9.26±1.27)، سرطان سینه (9±1.97)، کم خونی ها (8.87±1.71)، راه های پیشگیری از تولد نوزاد نارس (8.44±2.34) و نحوه کنترل عفونت (7.36±3.06)، دارای بیشترین میانگین نمرات بودند. ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و مراکز درمانی از نظر احساس نیاز به آموزش مداوم برخی موضوعات آموزشی دارای اختلاف آماری معنی داری بودند.نتیجه گیری: اولویت های آموزش مداوم ماماها با توجه به حوزه عملکرد ایشان به خصوص در زمینه مهارت های بالینی، متفاوت است، بنابراین در طراحی برنامه های آموزش مداوم باید مورد توجه برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد.
كلید واژه: آموزش مداوم پزشکی، اولویت ها، ماماها

توضیحات بیشتر