دانلود word تاثير روش تدريس کارگاهي بر آگاهي دانشجويان در ارتباط با بيماري آنفلوآنزاي (A (H

لینک دانلود

 دانلود word تاثير روش تدريس کارگاهي بر آگاهي دانشجويان در ارتباط با بيماري آنفلوآنزاي (A (H دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير روش تدريس کارگاهي بر آگاهي دانشجويان در ارتباط با بيماري آنفلوآنزاي (A (H  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير روش تدريس کارگاهي بر آگاهي دانشجويان در ارتباط با بيماري آنفلوآنزاي (A (H،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير روش تدريس کارگاهي بر آگاهي دانشجويان در ارتباط با بيماري آنفلوآنزاي (A (H :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات نظام سلامت

تعداد صفحات :9

مقدمه: با نظر به آنچه در ارتباط با اهمیت موضوع بیماری آنفلوآنزای A (H1N1) مطرح است و نیز اهمیت موضوع انتخاب روش آموزشی، مقاله حاضر تاثیر روش تدریس کارگاهی را در ارتباط با موضوع بیماری نوپدید همه‌ گیری دهنده آنفلوآنزای نوع A مورد بررسی قرار داد.روش‌ ها: این مطالعه نیمه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. 67 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت در مقطع کارشناسی با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. ابزار جمع‌ آوری داده‌ ها، پرسشنامه خودایفای کشوری مقابله با همه ‌گیری آنفلوآنزا بود. برای تحلیل نتایج از نرم‌ افزار SPSS و روش ‌های آماری توصیفی و آزمون‌ های آماری استفاده گردید.یافته ها: روش تدریس کارگاهی تاثیر معنی ‌داری بر افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به بیماری آنفلوآنزای نوع A داشت (P<0.05). دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان آگاهی پس از آموزش به روش کارگاهی، اختلاف معنی ‌دار داشتند (P<0.05).نتیجه‌ گیری: روش تدریس کارگاهی بر اساس آنچه در این مطالعه به اجرا درآمد، می ‌تواند منجر به افزایش کافی در آگاهی دانشجویان در ارتباط با بیماری ‌‌‌های عفونی مسری و همه ‌گیر شود.
كلید واژه: آنفلوآنزای نوع A، روش تدریس کارگاهی، آگاهی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

توضیحات بیشتر