دانلود word ارزيابي رابطه بين ويژگي هاي برنامه وفاداري، رضايت از فروشگاه و وفاداري به فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه اراك)

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي رابطه بين ويژگي هاي برنامه وفاداري، رضايت از فروشگاه و وفاداري به فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه اراك) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي رابطه بين ويژگي هاي برنامه وفاداري، رضايت از فروشگاه و وفاداري به فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه اراك)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي رابطه بين ويژگي هاي برنامه وفاداري، رضايت از فروشگاه و وفاداري به فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه اراك)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي رابطه بين ويژگي هاي برنامه وفاداري، رضايت از فروشگاه و وفاداري به فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه اراك) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت بازاريابي

تعداد صفحات :25

فروشگاه های زنجیره ای به عنوان یکی از حلقه های نظام توزیع، نقش بارزی در کنترل قیمت ها، کاهش هزینه های توزیع و قیمت نهایی دارند و برای عرضه مناسب کالاهای خود نیازمند طراحی برنامه هایی هستند که با ترغیب به افزایش تکرار خرید مشتریان مزایایی را هم برای فروشگاه و هم مشتریان به همراه داشته باشند.هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی های برنامه وفاداری و وفاداری به فروشگاه است، علاوه بر آن، نقش میانجی رضایت از فروشگاه مورد سنجش قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، شامل مشتریان فروشگاه زنجیره ای رفاه اراک است. دوره زمانی این تحقیق 6 ماه در طی تابستان و پاییز سال 88 می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی است و از تحلیل رگرسیون ساده برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.در این تحقیق ویژگی های سخت عموما عناصر ملموسی مثل تخفیف یا كالاهای رایگان هستند درحالی كه ویژگی های نرم ارتباط خاص یا رفتار ترجیحی با مشتری را شامل می شوند و معمولا ویژگی های نرم احساسی محور هستند.با توجه به نتایج مشخص شد برنامه های وفاداری رابطه معناداری بر وفاداری به فروشگاه دارند و نقش میانجی رضایت از فروشگاه نیز تایید شد.ویژگی های نرم نسبت به ویژگی های سخت پیش گوهای محکم تری از رضایت از فروشگاه در ابعاد کالا، شکل بندی تجاری فروشگاه و خدمات مشتری هستند. بنابراین ویژگی های نرم در مقایسه با ویژگی های سخت، اثر بیشتری دارند.
كلید واژه: برنامه وفاداری، رضایت از فروشگاه، وفاداری به فروشگاه، ویژگی سخت، ویژگی نرم

توضیحات بیشتر