دانلود word ارزيابي تاثير بازارگرايي، نوآوري و وفاداري مشتري بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردي: گروه پوشاک پل)

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي تاثير بازارگرايي، نوآوري و وفاداري مشتري بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردي: گروه پوشاک پل) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي تاثير بازارگرايي، نوآوري و وفاداري مشتري بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردي: گروه پوشاک پل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي تاثير بازارگرايي، نوآوري و وفاداري مشتري بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردي: گروه پوشاک پل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي تاثير بازارگرايي، نوآوري و وفاداري مشتري بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردي: گروه پوشاک پل) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت بازاريابي

تعداد صفحات :29

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتریان با عملکرد کسب و کار گروه پوشاک پل می باشد؛ در راستای دست یابی به این هدف پرسنل واحدهای تولید، اداری، مالی، بازرگانی، کنترل کیفیت، انبارداری و طراحی گروه پوشاک پل به عنوان جامعه آماری تحقیق جهت جمع آوری داده ها در نظر گرفته شده و با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده در تحقیقات بین المللی مورد سوال قرار گرفتند. متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: بازارگرایی، عملکرد نوآوری، میزان نوآوری، وفاداری و عملکرد کسب وکار.روش تحقیق كاربردی و نیز تحلیلی توصیفی بوده و جهت بررسی رابطه بین متغیرها و فرضیه های تحقیق از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیات بیان گر این است که در گروه پوشاک پل افزایش درجه نوآوری نتیجه افزایش سطح بازارگرایی بوده و این امر خود به عملكرد نوآوری بهتر در شركت می انجامد؛ نتیجه رشد عملكرد نوآورانه شركت نیز افزایش وفاداری مشتریان است که در نهایت افزایش سطح عملكرد كسب و كار را به دنبال دارد.
كلید واژه: بازارگرایی، نوآوری، وفاداری مشتریان، عملکرد کسب وکار، گروه پوشاک پل

توضیحات بیشتر