دانلود word تاثير بازتواني قلبي بر سطح سرمي هورمون آديپونکتين و ليپوپروتئين هاي پلاسما در مردان مبتلا به تنگي عروق کرونر

لینک دانلود

 دانلود word تاثير بازتواني قلبي بر سطح سرمي هورمون آديپونکتين و ليپوپروتئين هاي پلاسما در مردان مبتلا به تنگي عروق کرونر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير بازتواني قلبي بر سطح سرمي هورمون آديپونکتين و ليپوپروتئين هاي پلاسما در مردان مبتلا به تنگي عروق کرونر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير بازتواني قلبي بر سطح سرمي هورمون آديپونکتين و ليپوپروتئين هاي پلاسما در مردان مبتلا به تنگي عروق کرونر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير بازتواني قلبي بر سطح سرمي هورمون آديپونکتين و ليپوپروتئين هاي پلاسما در مردان مبتلا به تنگي عروق کرونر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :12

مقدمه: امروزه آدیپونکتین با اهمیت ترین و امیدبخش ترین آدیپوسایتوکین، برای درک بهتر ارتباط بین بیماری های چاقی، متابولیک و قلبی- عروقی می باشد که دارای خواص ضد دیابتی، ضدالتهابی و ضدگرفتگی عروق نیز هست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازتوانی قلبی از طریق یک دوره تمرینات ورزشی هوازی تخصصی بر سطح سرمی هورمون آدیپونکتین و لیپوپروتئین های پلاسما در مردان دارای بیماری تنگی عروق کرونر بود. روش: 20 مرد مبتلا به تنگی عروق کرونر به وسیله نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از تست ورزش و آزمایشات اولیه همسان سازی شدند. این افراد به مدت 8 هفته (هفته ای 3 جلسه) تحت تمرینات بازتوانی قلبی به صورت فعالیت 45-30 دقیقه ای به کمک دستگاه های تردمیل و دوچرخه کارسنج و کارسنج دست با شدت 30 تا 50 درصد ضربان قلب ذخیره قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی اختلاف معنی داری بین پیش و پس آزمون، از آزمون t همبسته در نرم افزار SPSS17و در سطح معنی داری P0.05 استفاده شد. یافته ها: مقادیر آدیپونکتین و HDL به طور معنی داری افزایش یافت؛ در حالی که مقادیرLDL ، کلسترول تام و تری گلیسرید به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش اثرات سودمند بازتوانی قلبی را در بیماران میان سال دچار تنگی عروق کرونر بعد از سکته قلبی نشان می دهد.
كلید واژه: بازتوانی قلبی، آدیپونکتین، لیپوپروتئین، تنگی عروق کرونر

توضیحات بیشتر