دانلود word ارزيابي مدل دو بعدي نفوذ واريک براي شرايط آبياري جويچه اي

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي مدل دو بعدي نفوذ واريک براي شرايط آبياري جويچه اي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي مدل دو بعدي نفوذ واريک براي شرايط آبياري جويچه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي مدل دو بعدي نفوذ واريک براي شرايط آبياري جويچه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي مدل دو بعدي نفوذ واريک براي شرايط آبياري جويچه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :12

به منظور توصیف و ارزیابی دقیق تر عملکرد آبیاری در مدل های آبیاری سطحی در نظر گرفتن نفوذ به صورت دو بعدی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، مدل واریک به منظور تعیین نفوذ دو بعدی جویچه با در نظر گرفتن اثرات لبه، ارزیابی و ضرایب تجربی آن تعیین شد. در این ارتباط دو سری آزمایش نفوذ در یک خاک لوم رسی انجام گردید. سری اول شامل 5 آزمایش با دبی ورودی 0.3 تا 0.8 لیتر بر ثانیه در جویچه های انتها باز به شکل سهمی، به طول 110 متر، عرض 75 سانتی متر و شیب عمومی 0.008 متر بر متر و سری دوم با استفاده از استوانه مضاعف انجام شد. نتایج نفوذ استوانه مضاعف در ارزیابی مدل واریک استفاده شد. دبی هر جویچه با استفاده از فلوم WSC و نفوذ با استفاده از روش ورودی- خروجی اندازه گیری شد. با حداقل سازی شاخص مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) ضرایب تجربی مدل تعیین شدند. مقادیر 0.62 و 1.15 به ترتیب برای دو ضریب تجربی g و W* /W تعیین شد. پس از ارزیابی مدل، میانگین خطای مطلق نسبت به مقادیر اندازه گیری شده 5.9 درصد و مجذور میانگین مربعات خطای آن 0.0031 مترمکعب بر متر به دست آمد. نتایج نشان داد اثر لبه با زمان رابطه خطی دارد و با افزایش زمان مقدار آن افزایش می یابد. تحلیل حساسیت نشان داد که مدل کمترین حساسیت را به رطوبت اولیه خاک و عمق آب در داخل جویچه و بیشترین حساسیت را به رطوبت اشباع و محیط خیس شده دارد.
كلید واژه: آبیاری جویچه ای، مدل دو بعدی نفوذ، مدل واریک، اثر لبه

توضیحات بیشتر