دانلود word کاربرد مدل هاي رگرسيوني در پيش بيني کلاس خاک در بخشي از مناطق ايران مرکزي (منطقه زرند کرمان)

لینک دانلود

 دانلود word کاربرد مدل هاي رگرسيوني در پيش بيني کلاس خاک در بخشي از مناطق ايران مرکزي (منطقه زرند کرمان) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word کاربرد مدل هاي رگرسيوني در پيش بيني کلاس خاک در بخشي از مناطق ايران مرکزي (منطقه زرند کرمان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word کاربرد مدل هاي رگرسيوني در پيش بيني کلاس خاک در بخشي از مناطق ايران مرکزي (منطقه زرند کرمان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word کاربرد مدل هاي رگرسيوني در پيش بيني کلاس خاک در بخشي از مناطق ايران مرکزي (منطقه زرند کرمان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :16

شناسایی رقومی خاک ها به عنوان ابزاری برای ایجاد اطلاعات مکانی خاک، راه حل هایی برای نیاز رو به افزایش نقشه های خاک با تفکیک مکانی بالا را تامین می کند. بنابراین، باید روش های جدید به منظور به دست آوردن اطلاعات مکانی خاک با تفکیک مکانی بالا توسعه پیدا کند. به همین منظور مطالعه ای جهت پیش بینی کلاس های خاک با استفاده از مدل های رگرسیونی در منطقه زرند کرمان طراحی گردید. در این مطالعه، مدل های رگرسیونی شامل رگرسیون لاجیستیک چندجمله ای و رگرسیون درختی توسعه یافته چندکلاسه برای پیش بینی گروه بزرگ خاک به کمک داده های سنجش از دور، پارامترهای سرزمین و نقشه ژئومرفولوژی استفاده گردید. کیفیت پیش بینی مدل ها با شاخص های حاصل از آرایه خطا بررسی گردید. نتایج نشان داد در پیش بینی همه گروه های بزرگ خاک، سطوح ژئومرفیک به عنوان یک پیش بینی کننده موثر محسوب می شود. بعد از سطوح ژئومرفیک، پارامترهای سرزمین و شاخص های سنجش از دور در پیش بینی وارد شدند. در هر دو مدل خلوص نقشه برای همه گروه های بزرگ خاک در موقعیت های اعتبارسنجی و واسنجی بیشتر از 0.6 بود. نتایج نشان داد عملکرد پیش بینی برای گروه های بزرگ هاپلوجیپسید و هاپلوسالید بهتر از گروه های بزرگ کلسی جیپسید و هاپلوکمبید بود. در بین گروه های بزرگ خاک، مقادیر بالای دقت کاربر و قابلیت اطمینان تولیدکننده برای گروه بزرگ هاپلوسالید به دست آمد. خاک های با قابلیت اطمینان بهتر خاک هایی هستند که به شدت تحت تاثیر مشخصات توپوگرافی و ژئومرفولوژی قرار گرفتند (گروه های بزرگ هاپلوسالید، تری سامنت و هاپلوجیپسید) و خاک های با قابلیت اطمینان و دقت پیش بینی کمتر خاک هایی هستند که به سختی تحت تاثیر مشخصات توپوگرافی و ژئومرفولوژی (گروه های بزرگ هاپلوکمبید و کلسی جیپسید) قرار گرفتند.
كلید واژه: نقشه برداری رقومی خاک، رگرسیون لاجیستیک چندجمله ای، رگرسیون درختی توسعه یافته

توضیحات بیشتر