دانلود word برآورد حداکثر تخليه مجاز رطوبتي ذرت علوفه اي در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دماي پوشش سبز گياه و هوا

لینک دانلود

دانلود word برآورد حداکثر تخليه مجاز رطوبتي ذرت علوفه اي در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دماي پوشش سبز گياه و هوا دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word برآورد حداکثر تخليه مجاز رطوبتي ذرت علوفه اي در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دماي پوشش سبز گياه و هوا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word برآورد حداکثر تخليه مجاز رطوبتي ذرت علوفه اي در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دماي پوشش سبز گياه و هوا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word برآورد حداکثر تخليه مجاز رطوبتي ذرت علوفه اي در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دماي پوشش سبز گياه و هوا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :12

در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل محدودیت منابع آب، برنامه ریزی آبیاری به منظور استفاده بهینه از آب موجود اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق به منظور برآورد تخلیه مجاز رطوبتی و برنامه ریزی آبیاری ذرت علوفه ای بر اساس اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا، آزمایش مزرعه ای در دانشکده کشاورزی کرج انجام گردید. خط مبنای پایین (حداکثر تعرق) و خط مبنای بالا (تعرق صفر) به ترتیب توسط یک تیمار مرطوب (حفظ رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی) و یک تیمار خشک (تخلیه کامل آب قابل استفاده) تعیین گردید. برای برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی و برنامه ریزی آبیاری، چهار تیمار تخلیه رطوبت تا نقطه پژمردگی دایم در چهار دوره رشد گیاه شامل مراحل استقرار، رویشی، گلدهی و رسیدن و با سه تکرار در نظر گرفته شد. پارامترهای اندازه گیری شده شامل دمای تر و خشک هوا، دمای پوشش سبز گیاه، رطوبت نسبی هوا، عمق توسعه ریشه، رطوبت خاک منطقه توسعه ریشه و فشار بخار هوا بود و بر اساس آنها معادلات خطوط مبنای پایین و بالا برای ذرت علوفه ای استخراج گردید. بر اساس اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا برای چهار تیمار تخلیه رطوبت تا حد پژمردگی دایم و مقایسه آن با تیمار مرطوب، حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای برای چهار دوره رشد به ترتیب 42.8، 59.2، 58.9 و 67.5 درصد به دست آمد. بر اساس اختلاف دمای هوا و پوشش گیاه بر مبنای تیمار خشک، موقعیت خط مبنای تعرق صفر برای ذرت علوفه ای 3.2+ درجه سانتی گراد به دست آمد. به منظور برنامه ریزی آبیاری طی مراحل مختلف رشد، شاخص تنش آبی گیاه بکار گرفته شد و برای هر دوره رشد، زمان آبیاری به روش مستقیم دمای پوشش سبز تعیین گردید.
كلید واژه: برنامه ریزی آبیاری، تبخیر و تعرق، دمای پوشش سبز گیاه، ذرت علوفه ای، کرج

توضیحات بیشتر