دانلود word ارتقاي عملکرد کميته هاي انتقال خون 143 بيمارستان در تهران

لینک دانلود

 دانلود word ارتقاي عملکرد کميته هاي انتقال خون 143 بيمارستان در تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتقاي عملکرد کميته هاي انتقال خون 143 بيمارستان در تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتقاي عملکرد کميته هاي انتقال خون 143 بيمارستان در تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتقاي عملکرد کميته هاي انتقال خون 143 بيمارستان در تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: نظارت برحفظ کیفیت خون و فرآورده ها، تهیه و تدوین مراحل کار، اندیکاسیون تزریق خون و مصرف بهینه آن و هم چنین بررسی عوارض ناشی از تزریق خون، بر عهده کمیته های انتقال خون بیمارستانی است. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد این کمیته ها در تهران در سال 1388 بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه گذشته نگر، 143 بیمارستان به صورت سرشماری، از نظر فعالیت کمیته های انتقال خون مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل آماری به کمک آمار توصیفی و مقایسه داده های کیفی توسط آزمون کای دو و نرم افزار 19 SPSS انجام شد.یافته ها: از 143 بیمارستان تهران، فقط 38 (27%) بیمارستان اقدام به گزارش عملکرد کمیته های انتقال خون خود نمودند. این گزارش ها، بر اساس 6 شاخص بررسی شدند که از نظر فراوانی به ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به گزارش تشکیل کمیته های بیمارستانی با 76% و کمترین فراوانی مربوط به گزارش عوارض تزریق خون با 4% بود. میانگین ارسال آمار ماهیانه مصرف خون در بیمارستان های دولتی و خصوصی به ترتیب (9-2.5) 5.7 و (10-4.3) 7.1 به ازای هر بیمارستان با تفاوت معنادار آماری بود (p<0.01) و هیچ کدام از بیمارستان های نظامی، آمار مصرف خون خود را گزارش ننمودند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق، افزایش 20 درصدی در گزارش عملکرد بانک خون بیمارستان ها، به خصوص در بیمارستان های دولتی و خصوصی را نشان می دهد، اما تا نتیجه مطلوب فاصله زیادی باقی است.
كلید واژه: بانک های خون، انتقال خون، بیمارستان ها، ایران

توضیحات بیشتر