دانلود word ليپوکالين-2 نوترکيب انساني به عنوان عامل مهارکننده رشد باکتري ها در جلوگيري از آلودگي پلاکتي

لینک دانلود

 دانلود word ليپوکالين-2 نوترکيب انساني به عنوان عامل مهارکننده رشد باکتري ها در جلوگيري از آلودگي پلاکتي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ليپوکالين-2 نوترکيب انساني به عنوان عامل مهارکننده رشد باکتري ها در جلوگيري از آلودگي پلاکتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ليپوکالين-2 نوترکيب انساني به عنوان عامل مهارکننده رشد باکتري ها در جلوگيري از آلودگي پلاکتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ليپوکالين-2 نوترکيب انساني به عنوان عامل مهارکننده رشد باکتري ها در جلوگيري از آلودگي پلاکتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: آلودگی باکتریایی فرآورده های خونی، خطر عفونی عمده پایدار در طب انتقال خون نوین است. این مشکل به ویژه در مورد فرآورده های پلاکتی که شرایط مطلوب برای رشد باکتری ها را فراهم می سازند، نگران کننده است. لیپوکالین-2، یک پروتئین احتباس کننده آهن در پاسخ ایمنی ذاتی است که به سیدروفور باکتری ها متصل شده و از جذب آهن توسط آن ها جلوگیری می کند. این مطالعه برای نشان دادن اثرات آنتی باکتریایی لیپوکالین-2 به عنوان یک عامل باکتریواستاتیک در جلوگیری از آلودگی باکتریایی پلاکت ها طراحی شده است.مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، ابتدا حداقل غلظت مهارکننده لیپوکالین-2 نوترکیب بعد از 24 ساعت انکوباسیون در دمای اتاق (22±2oC) تعیین شد. سپس اثر آنتی باکتریایی لیپوکالین-2 در محیط پلاکتی هم زمان با تلقیح باکتری های آلوده کننده پلاکتی و نگهداری در دمای اتاق (22±2oC) بررسی شد.یافته ها: نتایج حاصل از کشت فرآورده پلاکتی حاوی لیپوکالین-2 و رقت های مختلف باکتری ها نشان داد که لیپوکالین-2 در غلظت 40 ng/mL توانست باعث مهار رشد CFU/mL 104×1.5 استافیلوکوک اپیدرمیدیس، سودوموناس آئروژینوزا، اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه و انتروکوکوس فکالیس شود. هم چنین لیپوکالین-2 در همین غلظت توانست باعث مهار رشد CFU/mL 103×1.5 استافیلوکوک اورئوس و پروتئوس میرابیلیس گردد.نتیجه گیری: لیپوکالین-2 نوترکیب بر روی طیف وسیعی از باکتری های آلوده کننده پلاکتی اثر مهاری دارد و در صورت استفاده در فرآورده های پلاکتی، می تواند آلودگی باکتریایی این فرآورده و عوارض عفونی ناشی از انتقال پلاکت آلوده را در گیرنده کاهش دهد. ولی برای استفاده از آن، مطالعه های بیشتر و تکمیلی مورد نیاز است.
كلید واژه: پلاکت های خون، عفونت های باکتریایی، لیپوکالین ها، سیدروفورها

توضیحات بیشتر