دانلود word مقايسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومي فردي و مشارکتي با شيوه سنتي

لینک دانلود

دانلود word مقايسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومي فردي و مشارکتي با شيوه سنتي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومي فردي و مشارکتي با شيوه سنتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومي فردي و مشارکتي با شيوه سنتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومي فردي و مشارکتي با شيوه سنتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي)

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر استفاده از روش ترسیم نقشه مفهومی به دو شیوه فردی و مشارکتی را به‌ عنوان راهبردی در یادگیری و آموزش زبان دوم (انگلیسی) بررسی کرده است. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش ‌آزمون و پس ‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری تحقیق کلیه فراگیران زبان انگلیسی آموزشگاه ‌های شهر بیرجند بوده ‌اند. 33 فراگیر زبان انگلیسی در سطح متوسط به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به ‌طور تصادفی در سه گروه تحقیق (تدریس با استفاده از تکنیک نقشه مفهومی به دو شیوه انفرادی و مشارکتی، و تدریس سنتی) جایگزین شدند. گروه ‌ها از نظر یادگیری واژگان و درک مطلب با یکدیگر مقایسه شده و داده ‌ها با استفاده از روش آنوای ترکیبی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد میزان یادگیری واژگان و درک مطلب گروه ترسیم نقشه مفهومی مشارکتی در مقایسه با روش سنتی به ‌طور معنادار بالاتر بود. اگر چه میزان درک مطلب گروه ترسیم نقشه مفهومی انفرادی در مقایسه با روش سنتی به ‌طور معنادار بالاتر بود، ولی تفاوتی در یادگیری واژگان بین دو گروه مشاهده نشد. این نتایج نشان می ‌دهد به ‌کارگیری ترسیم نقشه مفهومی، به ویژه به روش مشارکتی، در آموزش زبان دوم می‌ تواند به عنوان روشی مناسب در افزایش یادگیری واژگان و درک مطلب فراگیران مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: نقشه مفهومی، یادگیری فعال، یادگیری مشارکتی، درک مطلب، یادگیری واژگان

توضیحات بیشتر