دانلود word تاثير موسيقي درماني بر پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خون گيري در نوزاد نارس

لینک دانلود

 دانلود word تاثير موسيقي درماني بر پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خون گيري در نوزاد نارس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير موسيقي درماني بر پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خون گيري در نوزاد نارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير موسيقي درماني بر پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خون گيري در نوزاد نارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير موسيقي درماني بر پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خون گيري در نوزاد نارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت رویه های دردناک و استرس زای زیادی قرار می گیرند و پرستاران می بایست با استفاده از روش های غیردارویی مختلف که بدون خطر هستند، جهت کاهش عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت درد ناشی از رویه های تشخیصی و درمانی کمک نمایند. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان دانلود word تاثير موسيقي درماني بر پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خون گيري در نوزاد نارس انجام یافته است.روش بررسی: این کارآزمایی بالینی cross-over در مورد 20 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان ولی عصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 5 ماه در سال 89 انجام گرفته است. پس از نمونه گیری به روش در دسترس، نوزادان انتخاب شده به طور تصادفی یک بار به عنوان گروه شاهد و یک بار به عنوان گروه آزمون تحت مطالعه قرار گرفتند، به طوری که هر نوزاد به عنوان شاهد خود در نظر گرفته شد. پاسخ های فیزیولوژیک درد ناشی از خون گیری از جمله تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی در نوزادان نارس مورد سنجش قرار گرفت. برای نوزادان گروه آزمون، موسیقی Transitions پنج دقیقه قبل از خون گیری پخش می شد و تا 10 دقیقه بعد از خون گیری ادامه می یافت. در تمام موارد اعم از آزمون و شاهد مانیتور نوزاد از 10 دقیقه قبل از خون گیری، در طول خون گیری و تا 10 دقیقه بعد از خون گیری تحت فیلم برداری قرار می گرفت. سپس فیلم ها از طریق رایانه از نظر تغییرات معیارهای فیزیولوژیک مورد بازبینی و مطالعه دقیق قرار می گرفت. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و کای اسکوئر در نرم افزار SAS و SPSS صورت گرفت.یافته ها: گروه آزمون و شاهد از نظر تعداد ضربان قلب در هنگام خروج سوزن و همچنین از نظر تعداد ضربان قلب در 5 دقیقه اول بعد از خون گیری به ترتیب با p= 0.022 و p<0.005 تفاوت آماری معنادار داشتند.نتیجه گیری: با توجه به آن که یافته های این مطالعه نشان داد موسیقی درمانی در کاهش بعضی از پاسخ های فیزیولوژیک درد ناشی از خون گیری در نوزادان نارس موثر است، لذا توصیه می شود پرستاران آن را به عنوان مداخله ای موثر در NICU در هنگام اجرای رویه های دردناک مثل خون گیری به کار گیرند.
كلید واژه: نوزاد نارس، درد، پاسخ های فیزیولوژیک درد، موسیقی درمانی

توضیحات بیشتر