دانلود word رابطه شيوه هاي شناختي يادگيري و پنج عامل بزرگ شخصيت با نگرش تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه تبريز

لینک دانلود

 دانلود word رابطه شيوه هاي شناختي يادگيري و پنج عامل بزرگ شخصيت با نگرش تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه تبريز دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه شيوه هاي شناختي يادگيري و پنج عامل بزرگ شخصيت با نگرش تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه شيوه هاي شناختي يادگيري و پنج عامل بزرگ شخصيت با نگرش تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه شيوه هاي شناختي يادگيري و پنج عامل بزرگ شخصيت با نگرش تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)

تعداد صفحات :25

این پژوهش توصیفی- همبستگی با هدف بررسی رابطه شیوه های شناختی یادگیری و پنج عامل شخصیت با نگرش تفکر انتقادی دانشجویان انجام پذیرفت. 346 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 87-1388، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسش نامه سبک های یادگیری کلب و فرم 60 سژالی پرسش نامه شخصیتی NEO و پرسش نامه نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه شیوه گام به گام با نرم افزار 11.5 SPSS تجزیه و تحلیل شد. شیوه شناختی مفهوم سازی انتزاعی (b=0.26) و سه عامل شخصیتی روان نژندگرائی (b=-0.74)، انعطاف پذیری (b=1.03) و باوجدان بودن (b=0.62)، 39 درصد از تغییرات نگرش تفکر انتقادی را پیش بینی می کنند (P<0.01). بین برون گرائی (r= 0.36)، انعطاف پذیری (r= 0.33)، باوجدان بودن (r= 0.44)، و دلپذیربودن (r= 0.30) و روان نژندگرائی (r= -0.42) با نگرش تفکر انتقادی رابطه وجود داشت (P<0.01). بین روان نژندگرایی و دو شیوه شناختی تجربه عینی و مشاهده تاملی همبستگی مثبت وجود داشت (0.05 و (P<0.01، این رابطه با آزمایش گری فعال و مفهوم سازی انتزاعی منفی بود (P<0.05). بین برونگرایی و تجربه عینی همبستگی منفی وجود داشت (P<0.05)، این رابطه با شیوه آزمایش گری فعال مثبت بود (P<0.01). بین با وجدان بودن و شیوه مشاهده تاملی همبستگی منفی وجود داشت (P<0.05)، ولی این رابطه با آزمایش گری فعال مثبت بود (P<0.01). بین انعطاف پذیری و آزمایش گری فعال رابطه منفی وجود داشت (P<0.05). بین سبک های یادگیری و عوامل روان نژندگرایی، برون گرایی، دلپذیربودن و باوجدان بودن رابطه وجود داشت (0.05 و(P<0.01 .
كلید واژه: نگرش تفکر انتقادی، شیوه های شناختی یادگیری، پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های یادگیری

توضیحات بیشتر