دانلود word تاثير آموزش راهبردهاي بسط و گسترش بر بازيابي حافظه معنايي

لینک دانلود

 دانلود word تاثير آموزش راهبردهاي بسط و گسترش بر بازيابي حافظه معنايي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آموزش راهبردهاي بسط و گسترش بر بازيابي حافظه معنايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آموزش راهبردهاي بسط و گسترش بر بازيابي حافظه معنايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آموزش راهبردهاي بسط و گسترش بر بازيابي حافظه معنايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي

تعداد صفحات :17

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش بسط و گسترش بر افزایش بازیابی آموخته ها در حافظه معنایی یادگیرندگان در دو نوع تکلیف درسی فیزیک و مطالعات اجتماعی با توجه به سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی آنها بود. از روش تجربی و طرح گسترش یافته پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 180 نفر دانش آموز دختر سال اول متوسطه به عنوان آزمودنی در قالب چهار گروه آزمایشی و دو گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب و جایگزینی شدند. به گروه های آزمایشی، روش های بسط و گسترش دانشی و بسط و گسترش معنایی آموزش داده شد، سپس به تمامی گروه ها در یک جلسه 2 ساعته یک تکلیف حافظه داده شد. بلافاصله آزمودنی ها در معرض پس آزمون مشترک بازیابی قرار گرفتند. اثرمندی آموزش راهبردهای بسط و گسترش به طور جداگانه برای آزمودنی های بالا، متوسط و پایین از لحاظ سطح پیشرفت تحصیلی بررسی شد. ابزار اندازه گیری متغیر وابسته، آزمونی بود که توسط معلمان هر کدام از دروس مطالعات و فیزیک به اجرا درآمد. نتایج تحلیل واریانس دوراهه (3×3) نشان داد آموزش انواع بسط و گسترش در هر دو زمینه تکلیف فیزیک و مطالعات بر بازیابی آموخته ها در حافظه معنایی موثر بود. در هر دو زمینه، گروه های آزمایشی 1 و 2 با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشتند. همچنین در درس مطالعات اجتماعی میان متغیرهای نوع بسط و سطوح پیشرفت تحصیلی اثر متقابل دوگانه وجود داشت. بر این اساس نتیجه گرفته شد آموزش انواع بسط و گسترش به یادگیرندگان در حال تحصیل در افزایش بازیابی در حافظه معنایی آنها تاثیر معنی دار دارد، با این حال این تاثیر در تکالیف درسی مختلف یکسان نیست و به نوع محتوای مطالب یادگیری و نیز ویژگی های آزمودنی ها بستگی دارد.
كلید واژه: بسط دانشی، بسط معنایی، حافظه معنایی، بازیابی آموخته ها

توضیحات بیشتر